МІСТИКА І ПОЛІТИКА В АНТИЧНІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКИХ ПАРАДИГМАХ

  • Ігор Павлович Білецький Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4995-7842
Ключові слова: містика, політика, парадигма, китайська філософія, антична філософія, організмізм, афористичність, агон, логіка

Анотація

Метою даної статті є аналіз того, як у рамках китайської та античної філософських парадигм визначаються та аналізуються політичні та містичні теорії та практики. Філософія спирається на самоочевидні моменти, які тим не менш є різними в рамках різних культур, у відповідності з чим можна виділити п’ять парадигм філософування: індійську, китайську, античну, авраамічну, сучасну сциєнтистську. Китайська парадигма може бути зведена до двох моментів - світоглядного організмізму та принципово афористичного характеру; антична ж (в межах статті) редукується до того, що філософія є духовною практикою (чим філософія відрізнялася від софістики), метою ж практики було досягнення щастя у ворожому людині світі. Відкритість і дух агону давньогрецької полісної культури завжди потребували ясної логічної аргументації, яка визначила собою ключову особливість античної, а пізніше авраамічної (частково) та сучасної сциєнтистської філософських парадигм.

Суть містичного полягає в тому, що його можливо пережити через безпосередній досвід, але неможливо пояснити його тим, хто такого досвіду не мав. Політика ж визначається як управління чи мистецтво управління державою, в ширшому розумінні управління будь-якими групами і масами людей. Містика і політика є речами прямо протилежними – чим більше одного, тим менше іншого і навпаки.

Компаративістський аналіз ясно демонструє нам взаємозв’язок між типом культурно-суспільного устрою і способами репрезентації як містичного, так і політичного. Якщо полісна культура Давньої Греції з її духом агону потребувала логіки і риторики як способів відкритого інтелектуального змагання, то це вело до переважно раціонального типу репрезентації як містичного, так і політичного, які могли бути як пов’язаними, так і не пов’язаними системою логічної аргументації. Тобто політичне взагалі є незалежним від власне містичного. В китайській же філософії з її організмізмом, афористичним характером та стратагемами, які були способами екстеріорізації закритого кланового характеру традиційного китайського суспільства, все, включаючи політику, зводилося до якоїсь невиразимої таїни – чи то Дао, чи Небо, які детермінують увесь послідуючий дискурс, роблячи його переважно ірраціональним.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Павлович Білецький, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

кандидат філософських наук, доцент

кафедри теорії культури і філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Адо П. Що таке антична філософія? / пер. з фр. С. Йосипенко. Київ: Новий Акрополь, 2014. 428 с.

Білецький І. П. Логіка Конфуціанського дискурсу та філософія Імануїла Канта в контектсі сучасності. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». 2019. № 59. С. 79–84.

https://doi.org/10.26565/2306-6687-2019-59-12

Білецький І. П. Математика як метод і як духовна практика. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». 2014. № 1092. Вип. 50. С. 104–111.

Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик. Стратегии смысла в Китае и Греции / пер. с фр. В. Лысенко. Москва: Московский философский фонд, 2001. 360 с.

Лао-цзи. Дао де цзін / пер. з кит. Ж. Ліньов та Ян Хін-шун. Всесвіт. 1996. № 5-6. С. 118–133.

Маслов А. А. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала. М.: Алетейа, 2003. 376 с.

Платон. Держава / пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ: Основи, 2000. 356 с.

Уилбер К. Око духа /пер. с англ. В. Самойлов. Москва: Издательство АСТ, 2002. 476 с.

Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии / пер. с англ. Р. Котенко. Санкт-Петербург: Евразия, 1998. – 376 с.

Шичалин Ю. А. История античного платонизма. Москва: Греко-латинский кабинет, 2000. 440 с.

Опубліковано
2020-08-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Білецький, І. (2020). МІСТИКА І ПОЛІТИКА В АНТИЧНІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКИХ ПАРАДИГМАХ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 53-60. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-06