ТРАНСВЕРСАЛЬНИЙ КІНЕМАТОГРАФ ФІЛІПА ГРАНРІЙЕ

АФЕКТ, ЖЕСТ, ДОТИК

  • Дмитрій Володимирович Петренко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0001-6771-2916
Ключові слова: кіно, афект, образ, торкання, трансверсальне, диспозитив

Анотація

Статтю присвячено розгляду філософської антропології кіно початку ХХІ століття на матеріалі фільмів французького кінорежисера Філіпа Гранрійе. Дослідження стратегій співвідношення людини і кінематографічного образу дозволяє розкрити ряд антропологічних операцій, які артикулюють уявлення про людину, і розробити оригінальну концепцію трансверсальної антропології кіно.

Кінематограф Гранрійе аналізується в контексті взаємодії з тілесним досвідом глядача, що виводить на перший план співвідношення аудіовізуального кінообразу і людського тіла. Розглядається концепція «спінозіанського кінематографа» Гранрійе, відповідно до якої фільм розуміється як місце втілення чистих афектів, що занурюють глядача у трансіндивідуальне поле. Трансверсальний кінематограф порушує встановлені конвенції наративного кіно і підриває домінуючи форми організації диспозитиву, руйнуючи опозиції людського/тваринного та культурного/природного.

У фільмах Гранрійе проводиться дослідження кінематографічного сприйняття, яке орієнтоване не тільки на аудіальний і візуальний, але й на тактильний досвід. Авангардність фільмів Гранрійе виявляється в пошуку альтернативи кінематографічній репрезентації, що складає одну з найбільш важливих стратегій теорії і практики кінематографа початку ХХІ століття. Фільм тут постає не як текст, що відсилає до інших культурних текстів, а як тілесний асамбляж, який не підлягає семіотизації. На відміну від постмодерністського кінематографа кінця ХХ сторіччя фільми Гранрійе актуалізують відмову від текстоцентризму і створюють аудіовізуальне поле перцептивного експерименту. Отже, кінематограф Гранрійе варто розглядати в контексті наступних іменних двійок: 1) образ і афект, 2) диспозитив і трансверсальність 3) бачення і торкання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитрій Володимирович Петренко, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

доктор філософських наук, завідувач

кафедри теорії культури і філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Гранрийе Ф. 23 режиссера. Интервью Дмитрию Волчеку. 2011. URL: http://archive.svoboda.org/programs/cicles/cinema/23/07.asp.

Гранрийе Ф. Стараюсь разрабатывать связь между аффектами и историей. Искусство кино. 2014. URL: http://kinoart.ru/blogs/filipp-granrije-starayus-razrabatyvat-svyaz-mezhdu-affektami-i-istoriej.

Делез Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения / пер. с фр. и послесл. А. В. Шестакова. Санкт-Петербург: Machina, 2011. 176 с.

Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию /пер. с ит. А. Погоняйло и В. Резник. Санкт-Петербург: Симпозиум, 2006. 544 с.

Эпштейн Ж. Чувство / пер. с фр. С. Юткевича. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911–1933 гг. / сост. М. Ямпольский. Москва: Искусство, 1988. С. 80–140.

Agamben G. Notes on Gesture. Means Without Ends. Notes on Politics. Minneapolis, MI; London, UK: University of Minneapolis Press, 2000. 156 p.

Balibar E. Individualité et Transindividualité chez Spinoza. Architectures de la Raison. Mélanges offerts à Alexandre Matheron. Paris: ENS Éditions, 1996. P. 35–46.

Chamarette J. Phenomenology and the Future of Film: Rethinking Subjectivity Beyond French Cinema. New York, NY; London, UK: Palgrave Macmillan, 2012. 271 р.

Dolar M. A Voice and Nothing More. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006. 224 р.

Grandrieux P. The Body’s Night. An Interview with Philippe Grandrieux. Rouge, 2002. URL: http://www.rouge.com.au/1/grandrieux.html.

Spinoza B. Ethik. Opera. Heidelberg: Heidelberg Akademie der Wissenschaften. 1925. Bd. 2. S. 43–308.

Warburg A. The Renewal of Pagan Antiquity. Los Angeles, CA: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999. 868 p.

Опубліковано
2020-08-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Петренко, Д. (2020). ТРАНСВЕРСАЛЬНИЙ КІНЕМАТОГРАФ ФІЛІПА ГРАНРІЙЕ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 7-14. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-01