Поточний номер

№ 64 (2021): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Теорія культури і філософія науки»

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам філософії культури, філософської
антропології, теорії пізнання і філософії науки.
Вісник є фаховим виданням України категорії «Б» у галузі філософських наук зі спеціальності
033 – «Філософія» (наказ МОН України № 627 від 14.05.2020).
Індексується DOAJ: https://doaj.org/toc/2306-6687?source

Опубліковано: 2021-12-29

Статті

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософії та
методології культури, етики, естетики, філософським питанням української та зарубіжної
культури