Особливості роботи журналістів із дітьми

  • Л. А. Копилова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Л. І. Теодорська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Я. К. Ягнюк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: анкетування, діти, етико-правова база, журналіст, інтерв’ю, психологічні аспекти

Анотація

У статті розглядаються особливості роботи журналістів із дітьми в аспекті етико-правового регулювання та психологічних засад. У дослідженні було розглянуто основні етико-правові норми, яких мають дотримуватися журналісти під час роботи з дітьми, та психологічні механізми налагодження стосунків із дітьми, можливі наслідки після інтерв’ювання дітей, вплив інтерв’ю на подальше сприйняття дитиною медійників. З’ясовуються історичні віхи розвитку захисту дітей у межах прав людини на законодавчому та психологічному рівнях. Наводяться практичні поради щодо інтерв’ювання та опитування дітей. Пропонуються механізми випрацьовування журналістами власних компетенцій під час роботи з дітьми та їх батьками (в аспекті підвищення медіаграмотності батьків та їх дітей, де варто розглядати емоційні наслідки для дитини в рамках заданої тематики під час інтерв’ювання). Також стаття торкається актуальної наразі проблеми акцентування в медійному просторі передусім образів дитини-жертви, дитини-героя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бочулинський С. Специфіка соціологічного вивчення аудиторії засобів масової комунікації на сучасному етапі / С. Бочулинський // Релігія та Соціум. — 2011. — № 1 (5). — С. 238–245.

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія / Т. В. Дуткевич. — К., 2012. — 423 с.

Книга для чтения по истории средних веков : очерки и рассказы / под. ред. акад. С. Д. Сказкина. Ч. 2. — М. : Просвещение, 1970. — 304 с.

Конвенція про права дитини : прийнята 20 листопада 1989 р., № 995_021. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Дата звернення : 18.06.2017.

Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. — Дата звернення : 15.06.2017.

Лазуркевич С. Біля лікарні у Яворі знайшли новонароджену дитину [Електронний ресурс] / С. Лазуркевич // ZAXID.NET. — 2017. — 1 грудня. Режим доступу : https://zaxid.net/bilya_likarni_u_yavorovi_znayshli_novonarodzhenu_ditinu_n1442992. — Дата звернення : 02.12.2017.

Литвинюк Н. Ми думали, що то лялька якась лежить. Як ми придивились, а вона руками-ногами ворушить [Електронний ресурс] / Н. Литвинюк // Новини по-рівненськи. — 2017. — 12 серпня. — Режим доступу : http://tomat.rv.ua/my-dumaly-shho-to-lyal-ka-yakas-lezhy-t-yak-my-pry-dy-vy-ly-s-a-vona-rukamy-nogamy-vorushy-t/. — Дата звернення : 15.08.2017.

Мати покинула 4-місячне немовля і півторарічну дитину без їжі та води у зачиненому приміщенні [Електронний ресурс] // Корресподент.net. — 2005. — 3 серпня. — Режим доступу : https://ua.korrespondent.net/ukraine/259434-mati-pokinula-4-misyachne-nemovlya-i-pivtorarichnu-ditinu-bez-yizhi-ta-vodi-u-zachinenomu-primishchenni. — Дата звернення : 20.06.2017.

Мухіна В. С. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво [Електронний ресурс] / В. С. Мухіна. — Режим доступу : http://medbib.in.ua/vozrastnaya-psihologiya-fenomenologiya.html. — Дата звернення : 23.09.2017.

Черниш Н. Й. Соціологія : підручн. [Електронний ресурс] / Н. Й. Черниш. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072058104/sotsiologiya/sotsiologiya. — Дата звернення : 26.06.2016.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Копилова, Л., Теодорська, Л., & Ягнюк, Я. (2018). Особливості роботи журналістів із дітьми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 86-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11817
Розділ
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ