Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку

  • В. В. С. Палій ХНУ імені В.Н. Каразіна
  • А. О. Гранкіна ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: гендерна поведінка, гендерні настанови, статеворольова сфера особистості, гендерна ідентичність

Анотація

Робота присвячена дослідженню особливостей гендерної поведінки та гендерних настанов у осіб раннього підліткового віку. В роботі представлено теоретичний огляд класичних та сучасних наукових поглядів на питання гендеру. В ході проведеного дослідження здійснено аналіз структурних особливостей параметрів маскулінності та фемінінності у структурі статево-рольової сфери особистості підлітків. Досліджені та проаналізовані особливості гендерних настанов осіб раннього підліткового віку. Описано зв’язок між статево-рольовими особливостями досліджуваних та типом їх гендерних настанов відносно до протилежної статі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. О. Гранкіна, ХНУ імені В.Н. Каразіна

  

 

 

Посилання

1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие/ Татьяна Владимировна Бендас. – СПб.: Питер, 2006. – 431с.

2. Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / [М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, О. Приходько, О. Синчак, С. Шимко] ; під ред. М. Маєрчик. – К.: Критика, 2017. – 217 с.

3. Гофман И. Гендерный дисплей // Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. – СПб.: Алетейя, 2001. – с. 306-335.

4. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 272 с. – (Психологический практикум: тесты).

5. Жеребкина И.А. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие / И.А. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001. — 708 с.

6. Ильин Е.П. Пол и гендер / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 688 с.

7. Исмиханов М. М. Особенности полоролевых отношений подростков / М. М. Исмиханов // Студенческий научный форум. – 2015. – 5 с.

8. Кочарян А.С., Жидко М.Е., Терещенко Н.Н., Фролова Е.В. Полоролевая психология: коллективная монографія / А.С. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, Е.В. Фролова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 236 с.

9. Крукс Р., Баур К. Сексуальность / Роберт Крукс, Карла Баур. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. – 480 с.

10. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия. Справочник практического
психолога. / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.

11. Полоролевая психология: коллективная монография / [А. С. Кочарян, М. Е. Жидко, Н. Н. Терещенко, Е. В. Фролова] : под ред. Доктора психологических наук, профессора А.С. Кочаряна. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 236 с.

12. Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированные многофакторный метод исследования личности / Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2003. – 219 с.

13. Helgeson, V. S. The psychology of gender / Vicki S. Helgeson. – Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University, 1999. – 632 р.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Палій, В., & Гранкіна, А. (2017). Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 76-83. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9400