Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами

  • T. Hovorun ХНУ імені В.Н. Каразіна
  • O. Kikinezhdi ХНУ імені В.Н. Каразіна
  • I. Shulha ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: ґендерна психотерапія, стадії розвитку сім’ї, конфліктогени, економічна ресоціалізація, конфронтація

Анотація

У статті представлено аналіз соціально-психологічних чинників появи ґендерної терапії як окремого напрямку психологічної допомоги подружжю, який дає змогу усунути базові конфліктогени на різних стадіях сімейного життя. Досвід застосування різних психотерапевтичних шкіл розглядається з позиції впливу на зміст ґендерних ролей з метою забезпечення паритетності їх функцінування в сім’ї

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Shulha, ХНУ імені В.Н. Каразіна

 

 

Посилання

1. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. – Харків : Фоліо, 1996, 239 с.

2. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях: колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Католик. – Львів: Астролябія, 2012, 312 с.

3. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия / И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006, 928 с.

4. Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография / под. ред. А. С. Кочаряна. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 260 с.

5. Barnett R., Rivers C. Same Difference: How Gender Myths Are Hurting Our Relationships, Our Children, and Our Jobs. New York: Basic Books, 2004.

6. Bergman S., Pollack W., Levant R. Men’s psychological development relation perspective // New psychotherapy for men. New York: Wiley, 1995, P. 68–90.

7. Bohner G., Wänke M. Attitudes and attitude change. UK: Psychology Press, 2002, 295 р.

8. Levant R., Silverstein L. Gender in neglected by both evidence based practices and “treatments as usual” // Evidence based practice in mental health; ed. Norcross L. Washington DC: APA, 2005, P. 338–345.

9. Mahalik J. International psychotherapy and counselling with men. Good-San Francisco: Jossey-Bass, 2005, P. 324–247.

10. Philpot C., Brooks G., Philpot C. Intergender communication and gender-sensitive family therapy // Integration Family Therapy; ed. Mikcsell R., R.Lusterman D., McDaniel S. Washington DC: APA, 2005, P. 303–327.

11. Philpot C., Brooks G. , Lusterman D. , Nutt R. Why men and women clash and how therapists can bring them together. Washington DC: APA, 1997.

12. Smith R., Weber A. Applying Social Psychology irfeveryday life // Applied Social Psychology; ed. Schneider F., Gruman J., Contts L. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005, 449 p.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Hovorun, T., Kikinezhdi, O., & Shulha, I. (2017). Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 67-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9399