Трансформація структури сім'ї і системи цінностей: аналіз случая казуїстичної нав'язливості

  • А. С. Кочарян
  • Н. В. Баринова
Ключові слова: структура сім'ї, ціннісно-смислова сфера особистості, образ партнера, сфери екзистенції ego, нав'язливість

Анотація

У статті представлений рідкісний випадок нав'язливої поведінки клієнта, що проявляється в щоденному мануальному очищенні прямої кишки перед виходом на роботу. Розглядаються патогенез даного розладу, психосемантична структура відносин у родині клієнта, конотативна структура основних його цінностей і психосемантична структура Я-екзистенції клієнта. Виявлено ряд психосемантичних спотворень: 1) деструкція денотативної і конотативної структур образів «чоловіка» й «дитини»; 2) деструкція ціннісно-мотиваційної сфери, яка маніфестується феноменами «ціннісної порожнечі», «ангедонізму» і «ціннісної інконгруентності»; 3) ego-дистонія важливих сфер особистісного функціонування

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Раутон Р. Современный психоанализ и гомосексуальность [Електронний ресурс] / Р. Раутон - Режим доступу до ресурсу: http://www.spp.org.ru/page.php?id=149.

2. Мазуркевич А.В. Смысловые инварианты как системообразующие факторы моделей супружеских отношений : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история психологии" / Мазуркевич А. В. – Петропавловск-Камчатский, 2009. – 26 с.

3. Старовойт Т.П. Гендерні особливості мотивації навчально-професійної діяльності у студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 "педагогічна та вікова психологія" / Старовойт Т. П. – Харків, 2015. – 19 с.

4. Ольшанникова А.Е. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности / А. Е. Ольшанникова, Л. А. Рабинович. // Вопросы психологии. – 1974. – №3. – С. 65–74.

5. Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и противоречий / Б. Хеллингер. – Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 400 с.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Кочарян, А., & Баринова, Н. (2017). Трансформація структури сім’ї і системи цінностей: аналіз случая казуїстичної нав’язливості. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 46-52. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9397