Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою

  • К. В. Седих
  • Т. В. Зозуль
Ключові слова: індивідуальний еротичний код, сексуальний сценарій, сексуальний архетип, комунікація, когнітивна схема

Анотація

У статті детально проаналізовано поняття «індивідуальний еротичний код» особистості, як однієї з головних детермінант психології сексуальності. Виявлено мотиви, мету та регулятори формування означеної структури. Розглянуто особливості, які впливають на зміну індивідуального еротичного коду протягом життєдіяльності індивіда. Розмежовано поняття «сексуальний архетип», «сексуальний сценарій» та «індивідуальний еротичний код». Схарактеризовано план сеансу психотерапевтичного процесу з подружньою парою при зміні індивідуально-еротичного коду подружньої пари/ чи одного з подружжя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

К. В. Седих
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Т. В. Зозуль
ХНУ імені В.Н. Каразіна

Посилання

1. Зозуль Т. В. Психологічні особливості рольових очікувань і домагань у сімейній взаємодії в парах із суттєвою різницею у віці / Т.В. Зозуль // Теоретичні та прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць №2 (37) 2015. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 188-195.

2. Кон И. С. Введение в сексологию. – М.: Медицина, 1988. – 319 с.

3. Кочарян А. С., Фролова Е. В., Бару И. А. Феноменология нарушений межличностных отношений // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2012. - № 985. - С.73-78.

4. Седих К. В. Феномен сімейної матриці та ідеологія психотерапевтичної роботи з ним / К.В. Седих // Психологія і особистість. – 2014. – № 2. – С. 109–121.

5. Юнг К. Г. Архетипы и символы. / К.Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 292 с.

6. Bowlby, J. (1975). Attachment theory, separation anxiety and mourning. In David A. Hamburg and Keith H. Brodie (eds.), American Handbook of Psychiatry (2nd), vol. 6, New Psychiatric Frontiers, Ch. 14, pp. 292-309.

7. Ford C. S., Beach F. A. Patterns of sexual behavior.—New York, 1951. — 318 p.

8. Kelley H. H. Love and commitment // Kelley H. H., Bersheid E., Christensen A. et al. (Eds.). Close relationships. San Francisco, 1983.

9. Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Book XI. - N.-Y, London, 1998. - P. 88.

10. Primitive emotional contagion. Hatfield, Elaine; Cacioppo, John T.; Rapson, Richard L. Clark, Margaret S. (Ed). (1992). Emotion and social behavior, (pp. 151-177). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc., xi, 311 pp.

11. Urs Baumann, Meinrad Perrez "Lehrbuch Klinische Psychologie — Psychotherapie", 1998

12. Willi, J. (1975). Die Zweierbeziehung [Couples in collusion]. Hamburg. Germany: Rowolt.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Седих, К., & Зозуль, Т. (2017). Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 38-45. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9396