Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями

  • Н. І. Кривоконь ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: наснаження, психосоціальні практики, ресоціалізація комбатантів, люди з обмеженими фізичними можливостями

Анотація

У публікації висвітлено особливості наснаження як психосоціальної практики для ресоціалізації учасників бойових дій з обмеженими фізичними можливостями. На основі аналізу й систематизації отриманого автором досвіду психологічного супроводу комбатантів представлено основні концептуальні положення, що характеризують емоційну, когнітивну та поведінкову складові процесу наснаження. Зокрема, описується зміст переживань як чинника розвитку нерівноважних емоційних станів людей з фізичними обмеженнями, визначається роль цінностей та підкреслюється складність їх вибору при осмисленні життєвої ситуації після інвалідизації, наголошується на важливості активності для успішної ресоціалізації комбатантів з фізичними обмеженнями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15

2. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учебн. пособие для студ. в. пед. уч. заведений. – М. : Изд.центр «Академия», 2000. – 240 с.

3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 204 с.

4. Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик / Вадим Волков, Олег Хархордин. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. – 298 с.
5. Выготский Л. С. Собрание починений : В 6 т. Т.2. Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1982. – 504 с.

6. Д-р Джудіт Герман Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства – від знущань у сім'ї до політичного террору. Переклад з англ. О. Лизак, О.Наконечна, О. Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 416 с.

7. Кривоконь Н. І. Категорія наснаження: визначення змісту на основі різнорівневого аналізу / Н. І. Кривоконь // Соціальна психологія: Український науковий журнал. – №1-2 (51-52) – К., 2012. - С. 63 – 73.

8. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

9. Прохоров А. О. Психология неравновесных состояний. – М . : Изд-во «Институт психологи РАН», 1998. – 152 с.

10. Сила Т. І. Міждисциплінарний зміст поняття «ресоціалізація» // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т. ХІІІ, част. 1. – К., 2011. – с.382-389.

11. Тарабарина Н. В. и др. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. 1. Теория и методы. – М. : Изд.-во «Когито-центр», 2007. – 208 с.

12. Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2014. – 206 с.

13. Тополь О.В. Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО // Вісник ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. – № 124. – с. 230 – 233.

14. Hayes Steven & Spencer Smith. Get out of mind and into your life. – New Harbinger Publication, Inc., 2014. – 320 p.
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Кривоконь, Н. (2017). Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 28-37. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9395