Скільки батьків дітей дошкільного віку знають про запобігання розладів мовлення?

  • D. Grzesiak-Witek
  • M. Puk
Ключові слова: запобігання розладів мовлення, профілактика, знання дорослих, порушення мовлення в дошкільному віці

Анотація

Теоретична частина статті присвячена вторинній профілактиці мовних розладів, яка включає в себе визначення дітей групи високого ризику в ранньому віці. Тр етинний рівень орієнтований на підтримуючі та розвиваючі дії для дітей з діагностикою мовних проблем. Батьки як перші особи, які доглядають за дітьми , несуть особливу відповідальність за будь-які порушення,їх  профілактику, включаючи порушення дисфункції мови. Як показало наше дослідження, рівень знань батьків у розвитку мовлення дитини в основному є задовільним. Однак існує також група батьків , які не могли правильно визначити дитячий нормальн ий або патологічний  розвиток мови в дошкільному періоді. Ми підтверджуємо ідею залучення засобів масової інформації та всіх дитячих фахівців (вчителів, терапевтів дошкільних закладів, вихователів дитячих садків, працівників будь-яких дошкільних закладів та лікарень) до спільних заходів щодо забезпечення освітньої компетенції у розвитку мовлення за допомогою радіо- та телевізійних програм, брошур, журналів, плакатів, семінарів та прктикумів для кращого  забезпечення  здорового розвитку

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Błachnio K., Vademecum logopedyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
2. Błachnio K., Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego, Wydawnictwo „KMB-DRUK”, Gniezno 2011.
3. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.
4. Dysarz S., Mowa dziecka, a więzi uczuciowe w rodzinie, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
5. Gebreselassie J., Profilaktyka zaburzeń głosu u dzieci w wieku rozwojowym, [in:] L. Kataryńczuk-Mania, I. Kowalkowska, Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
6. Grabias S., Kurkowski M. (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
7. Hamerlińska-Latecka A., Logopedia, a metodologia badań nauk społecznych, [in:] I. Jaros, R. Gliwa (eds.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
8. Jastrzębowska G., Przedmiot, zakres zainteresowań i miejsce logopedii wśród innych nauk, [in:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (eds.), Logopedia – pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
9. Kozłowska K., Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996.
10. Lechta V., Podstawy teoretyczne logopedii, [in:] G. Gunia, V. Lechta, Wprowadzenie do logopedii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
11. Lipiec D., Profilaktyka logopedyczna w świadomości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, [in:] J. Porayski-Pomsta (ed.), Diagnoza i terapia w logopedii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.
12. Michalak-Widera I., Stymulacja językowa najmłodszych, [in:] J. Porayski-Pomsta (ed.), Diagnoza i terapia w logopedii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008.
13. Minczakiewicz E. M., Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 1997.
14. Pluta-Wojciechowska D., Wczesna interwencja logopedyczna – moda, postulat czy konieczność?, [in:] J. J. Błeszyński, D. Baczała (eds.), Wczesna interwencja w logopedii, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.
15. Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
16. Stecko E., Zaburzenia mowy dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
17. Węsierska K., Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka, diagnoza, terapia, Wydawnictwo edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013.
18. Węsierska K., Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym, [in:] K. Węsierska (ed.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
19. Węsierska K., Zaburzenia płynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna, [in:] J. Gruby, K. Szamburski (eds.), Czasopismo internetowe „Logopeda”, Warszawa 2009, no. 7.
20. Wołosiuk B., Rola rodziców w profilaktyce logopedycznej, „Rozprawy Społeczne” 2015, Vol. IX, no. 1.
21. Łojewska K., Wady zgryzu, a wady wymowy, http://www.pppkolo.pl/index.php/-porady/logopeda-wyjasnia/39-wady-zgryzu-a-wady-wymowy, (28.05.2017).
22. Michalak-Widera I., Węsierska K., Społeczne i ekonomiczne konsekwencje stosowania skutecznej profilaktyki logopedycznej, http://www.logopeda.info/artykuly-/spo%C5%82eczne-i-ekonomiczne-konsekwencjestosowania-procedur-skutecznej-profilaktyki-logopedycz, (23.04.2017).
23. Wrońska B., Porady logopedyczne, http://www.logopedabwronska.cba.pl/-stymulacja.html, (28.05.2017).
Опубліковано
2017-10-18
Як цитувати
Grzesiak-Witek, D., & Puk, M. (2017). Скільки батьків дітей дошкільного віку знають про запобігання розладів мовлення?. Психологічне консультування і психотерапія, 1(7), 18-27. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/9394