Комплексна система медико-психологічної допомоги у дитячій онкології: обгрунтування, зміст, ефективність

  • Маріанна Владиславівна Маркова Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України.
  • Оксана Володимирівна Піонтковська КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1»

Abstract

На основі дослідження сімей з онкологічно хворою дитиною (339 сімей, з яких у дітей з 214 сімей було встановлено діагноз злоякісного та у 125 – доброякісного новоутворення) та осіб, які надають медичну та психосоціальну допомогу даному контингенту (115 медичних працівників та 28 волонтерів), визначено клінічну феноменологію та динаміку психоемоційного стану членів родини дітей з онкологічною патологією протягом лікувального процесу, вивчено особливості психологічного стану дітей з онкологічним захворюванням на етапі стаціонарного лікування, проаналізовано інтрапсихічні та поведінкові властивості батьків дітей з онкологічною патологією та систематизовано їх в залежності від впливу на реабілітаційний ресурс родини. У роботі проведено дослідження зміни родинного функціонування, ідентифіковані рівні деформації й маркери порушення сімейної взаємодії за умови захворювання дитини на онкологічну патологію. Здійснено вивчення факторів професійного дистресу та механізми розвитку дезадаптації у осіб, залучених до медичної та психосоціальної допомоги у дитячій онкології.

На основі отриманих даних обґрунтовано, розроблено і впроваджено в практику комплексну систему медико-психологічної допомоги у дитячій онкології, основними психологічними об’єктом якої є не окремо дитина і її батьки, але цілісна родина, та особи, які надають медичну та психосоціальну допомогу, що включає заходи психодіагностики, психоосвіти і психокорекції для кожного з учасників лікувального процесу на стаціонарному етапі лікування.

Ключові слова: медико-психологічна допомога, онкологія, онкохворі діти, родина, медперсонал. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 4 (73). – С. 86–91.

Coping with pediatric cancer: strategies employed by children and their parents to manage cancer-related stressors during treatment / A. K. Hildenbrand, K. J. Clawson, M. A. Alderfer [et al.] // J Pediatr Oncol Nurs. – 2011. – Vol. 28. – Issue 6. – P. 344–354.

Li H. C. The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well-being / H. C. Li, O. K. Chung, S. Y. Chiu // Cancer Nurs. – 2010. – Vol. 33. – Issue 1. – P. 47–54.

Сучасні дослідження у психоонкології / О. А. Ревенок, О. О. Зайцев, О. П. Олійник [та ін.] // Журнал психіатрії та медичної психології. – 2009. – №1 (21). – С. 50–55.

Основные направления психологической помощи семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, в условиях стационара / С. В. Климова, Л. Л. Микаэлян, Е. Н. Фарих [и др.] // Журнал практического психолога. – 2009. – № 2. – С. 87–102.

Кравченко Н. Е. Психические расстройства у детей и подростков с гемобластозами во время первичной госпитализации в онкологический стационар / Н. Е. Кравченко, О. А. Суетина, Ю. А. Ходакова // Психические расстройства в общей медицине. – 2012. – № 2. – С. 23–27.

Parental perceptions of health-related quality of life in children with leukemia in the second week after the diagnosis: a quantitative model / M. Tremolada, S. Bonichini, G. Altoè [et al.] // Support Care Cancer. – 2011. – Vol. 19. – Issue 5. – P. 591–598.

Seitz D. C. Psychosocial interventions for adolescent cancer patients: a systematic review of the literature / D. C. Seitz, T. Besier, L. Goldbeck // Psychooncology. – 2009. – Vol. 18. – Issue 7. – P. 683–690.

Assessing psychological adjustment in siblings of children with cancer: parents' perspectives / G. Cordaro, L. Veneroni, M. Massimino [et al.] // Cancer Nurs. – 2012. – Vol. 35. – Issue 1. – P. 42–50.

Fletcher P. C. My child has cancer: the costs of mothers' experiences of having a child with pediatric cancer / P. C. Fletcher // Issues Compr Pediatr Nurs. – 2010. – Vol. 33. – Issue 3. – P. 164–184.

Fathers' views and understanding of their roles in families with a child with acute lymphoblastic leukaemia: an interpretative phenomenological analysis / K. Hill, A. Higgins, M. Dempster [et al.] // J Health Psychol. – 2009. – Vol. 14. – Issue 8. – P. 1268–1280.

Askins M. A. Psychosocial support of the pediatric cancer patient: lessons learned over the past 50 years / M. A. Askins, B. D. Moore // Curr Oncol Rep. – 2008. – Vol. 10. – Issue 6. – P. 469–476.

Emotional functioning of parents of children with cancer: the first five years of continuous remission after the end of treatment / H. Maurice-Stam, F. J. Oort, B. F. Last [et al.] // Psychooncology. – 2008. – Vol. 17. – Issue 5. – P. 448–459.

Clarke J. N. Mother's home healthcare: emotion work when a child has cancer / J. N. Clarke // Cancer Nurs. – 2006. – Vol. 29. – Issue 1. – P. 58–65.

Маркова М. В. Профессиональный дистресс у лиц, оказывающих помощь в сфере детской онкологии: причины возникновения, клинические проявления, содержание медико-психологической помощи / М. В. Маркова, О. В. Пионтковская // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2013. – № 1 (11). – С. 34–44.

Маркова М. В. Система медико-психологической помощи лицам, осуществляющим уход за инкурабельными онкологическими больными в условиях паллиативной медицины: обоснование, цели, средства / М. В. Маркова, И. Р. Кужель // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2013. – № 1 (11). – С. 85–95.

Kiernan G. Psychosocial issues and care in pediatric oncology: medical and nursing professionals' perceptions / G. Kiernan, E. Meyler, S. Guerin // Cancer Nurs. – 2010. – Vol. 33. – Issue 5. – P. 1012–1020.

Psycho-Oncology / Ed. Holland J. C., Breitbart W.S., Jacobsen P. B. [et al]. – Oxford University press, 2010. – 712 р.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : Бахрах-М, 2001. – 672 с.

Тарабрина Н. В. Практикум по психологи посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – С. 146–181.

Класифікація психічних і поведінкових розладів: Клінічний опис і вказівки по діагностиці. – К. : Сфера, 2005. – С. 149–151.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К. : Морион, 2000. – 320 с.

Гланц С. Медико-биологическая статистика (пер. с англ) / С. Гланц. – М. : Практика, 1999. – 459 с.

Cited
How to Cite
Маркова, М. В., & Піонтковська, О. В. (1). Комплексна система медико-психологічної допомоги у дитячій онкології: обгрунтування, зміст, ефективність. Psychological Counseling and Psychotherapy, (1-2), 95-115. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/1419