Зареєструватися

Профіль
У яких журналах на цьому сайті Ви хочете зареєструватися?
  • Accents and Paradoxes of Modern Philology
    Запитати наступні ролі.
  • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
    Запитати наступні ролі.
  • Актуальні проблеми державного управління
    Запитати наступні ролі.
  • Актуальні проблеми сучасної медицини
    Запитати наступні ролі.
  • Біофізичний вісник
    Запитати наступні ролі.
  • Державне будівництво
    Запитати наступні ролі.
  • Дриновський збірник
    Запитати наступні ролі.
  • Когніція, комунікація, дискурс
    Запитати наступні ролі.
  • Комп’ютерні науки та кібербезпека
    Запитати наступні ролі.
  • Людина та довкілля. Проблеми неоекології
    Запитати наступні ролі.
  • Наукові записки кафедри педагогіки
    Запитати наступні ролі.
  • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
    Запитати наступні ролі.
  • Психіатрія, неврологія та медична психологія
    Запитати наступні ролі.
  • Психологічне консультування і психотерапія
    Запитати наступні ролі.
  • Проблеми сучасної освіти
    Запитати наступні ролі.
  • Соціальна економіка
    Запитати наступні ролі.
  • Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник
    Запитати наступні ролі.
  • Східно-європейський фізичний журнал
    Запитати наступні ролі.
  • Український соціологічний журнал
    Запитати наступні ролі.
  • Журнал фізики та інженерії поверхні
    Запитати наступні ролі.
  • Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку
    Запитати наступні ролі.
  • Фотобіологія та фотомедицина
    Запитати наступні ролі.
  • Харківський історіографічний збірник
    Запитати наступні ролі.
  • Часопис з юридичних наук
    Запитати наступні ролі.
  • Часопис соціально-економічної географії
    Запитати наступні ролі.
  • «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології"
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»
    Запитати наступні ролі.
  • Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»
    Запитати наступні ролі.
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія»
    Запитати наступні ролі.
Якщо Ви запитуєте в журналі роль рецензента, будь ласка, зазначте свої наукові інтереси.