Оптичні і механічні властивості плівок TbSb

  • З. Джабуа Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
  • Н. Туркадзе Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
  • А. Гигинеишвили Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
Ключові слова: відображення, поглинання, діелектрична проникність, функція втрат, механічна міцність

Анотація

Методом вакуумно-термічного випаровування з двох незалежних джерел компонентів і методом дискретного вакуумно-термічного випаровування попередньо синтезованого матеріалу приготовлені тонкі полікристалічні плівки TbSb. При кімнатній температурі досліджені спектри відображення і поглинання в області енергії фотонів 0,08–5 еВ. Обчислені енергетичні залежності дійсної та уявної частини діелектричної проникності, функції втрат. Проаналізовано поведінку спектральної залежності оптичних параметрів. Методом повного стирання досліджена відносна механічна міцність приготованих плівок.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

З. Джабуа, Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
с.н.с.
Н. Туркадзе, Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
с.н.с.
А. Гигинеишвили, Грузинский технический университет, Департамент физики, Тбилиси
с.н.с.

Посилання

Nakane H., Yamazaki S., Fujishiro H., Yama guchi T., Yosizawa S., Numazava T., Okamura M. Low temperature properties of HoSb, DySb and GdSb // Cryocoolers. — 2002. — Vol. 10. — P. 443–448.

Norris K. J., Lohn A. J., Onishi T., Coleman E., Wong V., Shakouri A., Tompa G. S., Kobayashi N. P. MOCVD Growth of Erbium Monoantimonide Thin Film and Nanocomposites for Thermoelectrics // J. of Elec tronic Materials. — 2012. — Vol. 41, No. 5. — P. 971–976.

Nakane H., Yamazaki T., Yosizawa S., Numazava T. Specific heat and magnetic properties of GdSb // Cryocoolers. — 2002. — Vol. 12. — P. 467–471.

Singh S., Singh R. K., Gour A. High pressure phase transition and stability of CeSb, LaSb and LuSb with NaCl-type structure // International Journal of Modern Physics B(INMPB). — 2010. — Vol. 24, No. 18. — P. 3543–3550.

Singh S., Bhardwaj P. Study of effect covalency in heavy rare-eart monoantimonides up to 31 Gpa // J. of Alloys and Compounds. — 2011. — Vol. 509, No. 25. — P. 7047–7051.

Джабуа З. У., Гигинеишвили А. В. Механическая прочность тонких плёнок TmSe, TmS и LaBi // Nano Studies. — 2015. — № 11. — C. 151–154.

Кост М. Е., Шилов А. Л., Михеева В. И. и др. Соединения редкоземельных элементов // «Наука», М., 1983. — 272 c.

Jabua Z. U., Gigineishvili A. V., Dadiani T. O. Electrophysical and optical properties of SmSb and TmSb thin films // Abstracts. Spin electronics: novel physical phenomena and materials. International Conference. Tbilisi, Georgia, October, 22–24. — 2007. — 62 р.

Новикова С. И. Тепловое расширение твёрдых тел. М.: «Наука», 1974. — 202 с.
Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Джабуа, З., Туркадзе, Н., & Гигинеишвили, А. (2017). Оптичні і механічні властивості плівок TbSb. Журнал фізики та інженерії поверхні, 2(2-3), 99 - 104. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/9572