Порівняльний аналіз сезонно-місячних і тижневих коливань суїцидальної активності осіб, які проживають у депрессивному Промисловому регіоні (м. Лисичанськ), у періоди 2006–2013 та 2014–2016 років

  • Павло Валерійович Будьонний Лисичанська обласна психіатрична лікарня
Ключові слова: Суїцид, суїцидальна поведінка, сезонність, війна, АТО.

Анотація

Вивчення часової динаміки суїцидальної поведінки різнорідної групи дозволяє проаналізувати дію трьох груп факторів більш високого порядку: біологічних, соціальних і психологічних. На тлі АТО відбулася низка змін суїцидальної активності залежно від часу. Сезонні коливання у період АТО стали більш амплітудними з коливаннями показників у чоловіків від 4,10 до 12,40 (у мирний час – від 5,40 до 10,70), а у жінок – від 1,10 до 14,90 (у мирний час – від 4,60 до 11,20). Максимум і мінімум суїцідальної активності чоловіків спостерігався на місяць пізніше, ніж у довоєнний період. Під час АТО суїцидальна активність за днями тижня у чоловіків знаходиться у протифазі з довоєнним періодом. Мінімальні показники відзначалися у понеділок, середу та неділю (на тлі АТО – у четвер та суботу), а максимальні – в четвер та суботу (на тлі АТО – у п’ятницю). У жінок крива у період проведення АТО значною мірою повторила криву мирного часу з мінімальним значенням у суботу, але максимум припав на п’ятницю (у мирний час – на неділю).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Павло Валерійович Будьонний, Лисичанська обласна психіатрична лікарня
Головний лікар

Посилання

Войцех В. Ф. Клиническая суицидология / В. Ф. Войцех. – М. : Миклош, 2007. – 280 с.

Юрьева Л. Н. Клиническая суицидология : монография / Л. Н. Юрьева. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – 472 с.

Хаустова О. О. Самогубства та побутова смертність в Україні: підсумки 2012 року / О. О. Хаустова // Український вісник психоневрології. – 2013. – Т. 21, вип. 4 (77) – С. 12–17.

Психическое здоровье в чрезвычайных ситуациях: информационный бюллетень Всемирной органицации здравоохранения. – 2016. – № 383. – 8 с.

Амбрумова А. Г. Психология самоубийства / А. Г. Амбрумова // Социальная и клиническая психиатрия. – 1996. – Т. 6, № 4. – С. 14–20.

Амбрумова А. Г. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности / А. Г. Амбрумова, В. А. Тихоненко // Актуальные вопросы суицидологии. Труды Московского НИИ психиатрии МЗ РФ. – М., 1978. – Т. 82. – С. 6–28.

Пилягина Г. Я. Аутоагрессия: биологическая целесообразность или психологический выбор? / Г. Я. Пилягина // Таврический журнал психиатрии. – 1999. – Т. 3, №3. – С. 24–27.

Дюркгейм Э. О. Самоубийство: социологический этюд / Э. О. Дюркгейм ; пер. с фр. с сокр. ; под ред. В. А. Базарова. – М., 1994. – 339 с.

Маркова М. В. Інформаційно-психологічна війна: медико-психологічні наслідки та стратегії протидії / М. В. Маркова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 4. – С. 6–10.

Будьонний П. В. Взаємозв’язок СП з сезонно-місячними та добовими циклами у населення, яке проживає у депрессивному промисловому регіоні / П. В. Будьонний // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, вип. 4 (89). – С. 43–46.

Будьонний П. В. Особливості СП осіб, які мешкають у депрессивному промисловому регіоні м. Лисичанськ (2006–2013 рр.) / П. В. Будьонний // Архів психіатрії. – 2016. – Т. 22, № 3 (86). – С. 28–32.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К. : Моріон, 2000. – 320 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Будьонний, П. (2017). Порівняльний аналіз сезонно-місячних і тижневих коливань суїцидальної активності осіб, які проживають у депрессивному Промисловому регіоні (м. Лисичанськ), у періоди 2006–2013 та 2014–2016 років. Психіатрія, неврологія та медична психологія, 4(1 (7), 10-17. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/9299
Розділ
Психіатрія