Головний редактор: Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна).

email: mishchenko11@ukr.net

Заступник головного редактора: Савицька Ірина Борисівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна). 

email: iryna_savycka1933@ukr.net

Члени редакційної колегії:

Белозьоров Ігор Вікторович – доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (Україна); email: apmm.meddep@karazin.ua

Дубенко Є.Г. – доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна (Україна); email: e.dubenko@karazin.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7066-4588

Кожина Г.М.доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету (Україна); email: amkozhyna888@gmail.com

Лінський І.В.доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна); email: i_linskiy@yahoo.com

Міщенко В.М. – доктор медичних наук, керівник відділу судинної патології головного мозку та реабілітації Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна); email: 1976mv@ukr.net

Натан Борнштейн – доктор медичних наук, професор, голова відділення неврології госпіталя Іхілов (Ізраїль);

Шестопалова Л.Ф.доктор медичних наук, професор, керівник відділу медичної психології Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна); email: 6834101@ukr.net

Шкробот С.І.доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри неврології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (Україна); email: shkrobotsi@gmail.com

Члени редакційної ради:                          

Венгер О.П. – доктор медичних наук, професор, Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського (Україна);

Волошин-Гапонов І.К. – доктор медичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); email: voloshingaponov.ivan@gmail.com

Гафуров Б.Г. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Ташкентського інституту удосконалення лікарів, голова Асоціації неврології Узбекістану (Узбекістан);

Григорова І.А. – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, Харківський національний медичний університет (Україна);

Гроппа С. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології №2 ГУМФ ім. Н. Тестеміциану, академік АН РМ (Молдова)

Іванова О.Ф. – доктор психологічних наук, Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна (Україна).

Карабань І.М. – доктор медичних наук, професор, Державна установа «Інститут геронтології Національної академії медичних наук України» (Україна);

Касо В. – професор інсультного відділення Університету Перуджі (Італія);

Ліхачов С.О. – доктор медичних наук, професор Державної установи «Республіканський науково-дослідний інститут  неврології та нейрохірургії» (Білорусь);

Михайлов Б.В. – доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна);

Мінко О.І. – доктор медичних наук, професор, Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна);

Напрєєнко О.К. – доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна);

Пінчук І.Я. – доктор медичних наук, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології (Україна);

Савіна М.В. – доктор медичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);

Скоромець О.А. – доктор медичних наук, професор, академік ЕА АМН, член-кор. РАМН, Перший Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені акад. І. П. Павлова (Росія);

Фріцше М. – доктор філософії, клініка внутрішньої медицини (Швейцарія);

Чабан О.С. – доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна);

Юр’єва Л.М. – доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, Дніпропетровська державна медична академія (Україна);

Ярошевський О.А. – доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна);

Технічний секретар: Ахмедова М.Т.