ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Міщенко Тамара Сергіївна 
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом
завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
E-mail: mischenko11@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-4086-890X

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Савицька Ірина Борисівна
кандидат медичних наук
доцент кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
E-mail: i.savytska@karazin.ua
http://orcid.org/0000-0001-5695-4389
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
І. В. Белозьоров – д. мед. н., професор, декан медичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (Україна)
Є. Г. Дубенко – д. мед. н., Заслужений діяч науки і техніки України, професор ХНУ імені В.Н. Каразіна (Україна) – відповідальний редактор
Г. М. Кожина – д. мед. н., професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету (Україна)
І. В. Лінський – д. мед. н., професор, директор Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна)
М.В. Маркова – д. мед. н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації, професор кафедри (Україна)
В. М. Міщенко – д. мед. н., керівник відділу судинної патології головного мозку та реабілітації Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна)
Натан Борнштейн – д. мед. н., професор, голова відділення неврології госпіталя Іхілов (Ізраїль)
Л. Ф. Шестопалова – д. мед. н., професор, керівник відділу медичної психології Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна)
С. І. Шкробот – д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри неврології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (Україна)
 
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
О. П. Венгер – д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського (Україна)
І. К. Волошин-Гапонов – д. мед. н., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)
Б. Г. Гафуров – д. мед. н., професор, завідувач кафедри неврології Ташкентського інституту удосконалення лікарів, голова Асоціації неврології Узбекістану (Узбекістан)
І. А. Григорова – д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, Харківський національний медичний університет (Україна)
С. Гроппа – д. мед. н., професор, завідувач кафедри неврології №2 ГУМФ ім. Н. Тестеміциану, академік АН РМ (Молдова)
О. Ф. Іванова – д. мед. н., Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна (Україна).
І. М. Карабань – д. мед. н., професор, Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України» (Україна)
В. Касо – професор інсультного відділення Університету Перуджі (Італія)
С. О. Ліхачов – д. мед. н., професор Державної установи «Республіканський науково-дослідний інститут  неврології та нейрохірургії» (Білорусь)
Б. В. Михайлов – д. мед. н., професор, академік АНВО України, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)
О. І. Мінко – д. мед. н., професор, Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» (Україна)
О. К. Напрєєнко – д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна);
І. Я. Пінчук – доктор медичних наук, Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології (Україна);
М. В. Савіна – доктор медичних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна);
О. А. Скоромець – д. мед. н., професор, академік ЕА АМН, член-кор. РАМН, Перший Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені акад. І. П. Павлова (Росія)
М. Фріцше – доктор філософії, клініка внутрішньої медицини (Швейцарія)
О. С. Чабан – д. мед. н., професор, академік АНВО України, Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Україна)
Л. М. Юр’єва – д. мед. н., професор, академік АНВО України, Дніпропетровська державна медична академія (Україна)
О. А. Ярошевський – д. мед. н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти (Україна)