ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Міщенко Тамара Сергіївна 
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом
завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7255840
E-mail: mischenko11@ukr.net
 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Савицька Ірина Борисівна
кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (050) 1929805
E-mail: i.savytska@karazin.ua
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Белозьоров Ігор Вікторович 
доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 707-54-50
E-mail: med@karazin.ua
 
Богданова Ірина Вячеславівна
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу аутоімунної та дегенеративної патології нервової системи, Центр розсіяного склерозу
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної Академії медичних наук України» 
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 738-31-41
E-mail: irynabogd23@inpn.org.ua
 
Кожина Ганна Михайлівна 
доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 738-10-68
E-mail: amkozhyna888@gmail.com
 
Лінський Ігор Володимирович 
доктор медичних наук, директор Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; професор кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 738-33-87
E-mail: i_linskiy@inpn.org.ua
 
Маркова Маріанна Владиславівна 
доктор медедичних наук, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації
Харківська медична академія післядипломної освіти
м. Харків, Україна
E-mail: mariannochka1@ukr.net
 
Міщенко Владислав Миколайович 
доктор медичних наук, керівник відділу судинної патології головного мозку та реабілітації Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; професор кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 725-58-64
E-mail: v.mishchenko@karazin.ua
 
Натан Борнштейн
доктор медичних наук, професор, голова відділення неврології госпіталя Іхілов
м. Тель-Авів, Ізраїль
E-mail: natan.bornshtejn@telavivhospital.org.il
 
Павленко Валентина Миколаївна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
E-mail: vnpavlenko@karazin.ua
 
Шестопалова Людмила Федорівна 
доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу медичної психології
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7255856
E-mail: shestopalova@inpn.org.ua
 
Шкробот Світлана Іванівна 
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри неврології
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
м. Тернопіль, Україна
тел. +38 (0352) 435774
E-mail: shkrobot@tdmu.edu.ua
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Венгер Олена Петрівна  
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського
м. Тернопіль, Україна
тел. +38 (0352) 435771
E-mail: venger_ol@tdmu.edu.ua
 
Волошин-Гапонов Іван Костянтинович  
доктор медичних наук, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (095) 0816098
E-mail: ivan.voloshingaponov@karazin.ua
 
Гафуров Бахтієр Гафурович
доктор медичних наук, професор, голова Асоціації неврології Узбекістану, завідувач кафедри неврології
Ташкентський інститут удосконалення лікарів
м. Ташкентн, Узбекістан
 
Григорова Ірина Анатоліївна
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН, завідувач кафедри неврології №1
Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7004021
 
Гроппа Станіслав
доктор медичних наук, професор, , академік АН РМ, завідувач кафедри неврології №2
Державний університет медицини та фармакології ім. Н. Тестеміциану
м. Кишинів, републіка Молдова
тел. (+373) 22 205 158
E-mail: stanislav.groppa@usmf.m
 
Іванова Олена Феліксівна  
доктор медичних наук
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7075153
E-mail: ofivanova@karazin.ua
 
Карабань Ірина Миколаївна  
доктор медичних наук, професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи
Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України»
м. Київ, Україна
тел. +38 (044) 428198
 
Касо Валерія  
професор інсультного відділення
Університет Перуджі
м. Перуджі, Італія
 
Ліхачов Сергій Олексійович  
доктор медичних наук, професор
Державна установа «Республіканський науково-дослідний інститут неврології та нейрохірургії»
м. Мінськ, Білорусь
тел. +375 296243352
E-mail: sergeilikhachev@mail.ru
 
Михайлов Борис Володимирович
доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри психотерапії
Харківська медична академія післядипломної освіти
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 3494423
E-mail: psychotherapy@med.edu.ua
 
Мінко Олександр Іванович  
доктор медичних наук, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7255864
E-mail: a.minko@karazin.ua
 
Пінчук Ірина Яківна  
доктор медичних наук
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології
м. Київ, Україна
тел. +38 (044) 4683215
 
Савіна Майя Василівна  
доктор медичних наук, професор кафедри неврології, психіатрії, наркології  та медичної психології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7255864
E-mail: m.savina@karazin.ua
 
Скоромець Олександр Онісімович  
доктор медичних наук, професор, академік ЕА АМН, член-кор. РАМН, завідувач кафедри неврології
Перший Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені акад. І. П. Павлова м. Санкт-Петербург, Росія
тел. +7 (812) 234 1625
E-mail: askoromets@gmail.com.
 
М. Фріцше
доктор філософії
Клініка внутрішньої медицини
Швейцарія
 
Чабан Олег Созонтович  
доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії
Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця
м. Київ, Україна
тел. +38 (063) 8018838
E-mail: nmu.psychotherapy@gmail.com
 
Юр’єва Людмила Миколаївна  
доктор медичних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри психіатрії, наркології і медичної психології
Дніпропетровська державна медична академія
м. Дніпро, Україна
 
Ярошевський Олександр Анатолійович
доктор медичних наук, професор кафедри рефлексотерапії
Харківська медична академія післядипломної освіти
м. Харків, Україна
тел. +38 (057) 7250621
Е-mail: reflexology@med.edu.ua