МЕТА ТА ЦІЛЬ ВИДАННЯ

Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» публікує оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

Журнал видається с ціллю якісної комунікації вчених, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЖУРНАЛУ

Журнал виходить два рази на рік.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого контенту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.

Журнал використовує механізм подвійного сліпого рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, а рецензентам невідомі автори). Подані матеріали публікуються тільки після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів (у разі спірної ситуації залучається третій рецензент), що призначаються редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії журналу – фахівці з профільної тематики, до якої належить рукопис, а також запрошуються сторонні дослідники (як виключення), коло інтересів яких співпадає з тематикою поданої роботи. Рецензент оцінює подані матеріали з точки зору оригінальності результатів, відповідності аналізу висновкам, та приймає рішення щодо прийняття статті без змін, після усунення зауважень або їх відхилення. Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, та приймає рішення щодо можливості їх публікації. Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні (з можливістю корекції) на усунення зауважень рецензентів та редакції.

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Оплата за подання матеріалів рукопису/статті відсутня. Оплата за оформлення та форматування матеріалів статті також відсутня.

ПЕРЕВІРКА НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com

Ця система визначає частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.

У разі якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 15%, подання відхиляється.

ДЕКЛАРАЦІЯ Open Access журналу «Психіатрія, неврологія та медична психологія».

Редакція видання дотримується політики «відкритого доступу» до опублікованих матеріалів відповідно до Будапештської ініціативи. Більш докладно про Будапештської ініціативи «Відкритий доступ» слід дивитися за посиланням: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/.

На сайті видання (https://periodicals.karazin.ua/pnmp), а також в різних системах цитування та базах даних (ISSN, Index Copernicus і ін.)у відкритому доступі розміщуються повні тексти наукових статей журналу, їх складові частини та відповідні метадані.

У всіх статтях журналу для кожного з авторів вказуються:

- поточне місце роботи і займана посада;

- науковий ступінь та вчене звання;

- поштова та електронна адреса;

- контактна інформація автора, відповідального за листування (українською/російською та англійською мовами).

Це забезпечує можливість безпосереднього спілкування автора з фахівцями з різних країн. Кожній статті присвоюється DOI, а метадані що додаються містять додаткову інформацію придатну для комп'ютерної обробки та інші ідентифікатори розміщуваних матеріалів.

ВИДАВНИЧА ЕТИКА

Редакція журналу в своїй діяльності керується нормами видавничої етики, нормами рецензування матеріалів, принципами ліцензування, дотримання авторського і суміжних прав, які містяться у відповідних міжнародних стандартах, професійних кодексах і посібниках.

Серед них:

  • Міжнародні стандарти Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics - COPE);
  • ліцензіїCreative  Commons,
  • Будапештська ініціатива «Відкритий доступ»;
  • керівництво для рецензентів видавництва Elsevier;
  • Кодекс етики наукових публікацій "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів"(Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org);
  • Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів(уклад.О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),
  • Міжнародні стандарти для авторів
  • Усі експерименти з використанням живих організмів повинні відповідати принципам біоетики. Біоетична політика журналу враховує рекомендації Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (International Association of Veterinary Editors), «Європейська конвенція про захист хребетних тварин, які можуть бути використані для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986). Дослідження щодо матеріалів або даних, отриманих від людей, повинні відповідати вимогам Хельсінкської декларації. Експерименти такого роду повинні проводитися тільки після отримання інформованої згоди від учасника.