ВИВЧЕННЯ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ З ГЕНДЕРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЧНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  • Ольга Миколаївна Сукачова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Diana Voloshyna School of Medicine, University of Michigan
Ключові слова: медична психологія, психоемоційний стан студентів, гендерні особливості, самопочуття, активність, настрій

Анотація

З метою вивчення психоемоційного стану студентів-медиків при проведенні практичного заняття з медичної психології в різний час обстежили 71 студента III курсу медичного факультету - дівчат (30) і юнаків (41). Також були вивчені статево-вікові особливості психоемоційного стану студентів-медиків. Визначення психоемоційного стану проводили за допомогою спостереження, бесіди, а також з використанням опитувальника САН (самопочуття, активність, настрій). Дослідження показало як у юнаків, так і дівчат хороші показники за шкалами самопочуття і активності і високі результати за шкалою настрою незалежно від часу проведення заняття. Було встановлено, що під час проходження практичних занять з медичної психології студенти знаходяться в хорошому психоемоційному стані, який робить позитивний вплив на всі когнітивні процеси, їх вольову сферу і рухову активність. У той же час, було визначено, що емпатичний стан викладача дуже важливий, тому що включає в себе здатність до емоційного реагування на наявний досвід студентів; оцінку і прогнозування та адекватне поведінкове реагування відповідно до емоційного стану студентів; а також можливість, у разі необхідності, виправлення обраних способів спільної комунікативної взаємодії. Виявлені гендерні особливості (знижені показники здоров'я, активності і настрою серед дівчат під час проведення третього семінару) вимагають подальшого вивчення для кращого розуміння психомоторних процесів і здійснення впливу на розвиток правильної педагогічної та психосоціальної підтримки. Вивчення гендерних характеристик і особливостей дає можливість реформувати гігієнічні стандарти в області безпеки праці і навчання, а також допоможе поліпшити проведення занять зі студентами Медичної школи

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лакосина Н. Д. Медицинская психология / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков.— 2-е и перераб. и доп.— М.: Медицина, 1984. – С. 272.

Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными / И. Харди.— Будапешт, 1988.

Гуревич П. С. Актуальная психология / П. С. Гуревич // Психология и психотехника. – 2013. – № 8. – С. 742–749.

Березина Т. Н. Эмоциональная безопасность образовательной среды и ее влияние на субъективное состояние здоровья у студентов / Т. Н. Березина // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2014. – № 2. – С. 36–40.

Саламатина Ю. В. Эмпатийная культура как профессионально-педагогическое качество учителя / Ю. В. Саламатина // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 5. – С. 76–78.

Gender and age differences in psychomotor vigilance performance under differential sleep pressure conditions / K. Blatter, P. Graw, M. Munch [et al.] // Behav Brain Res. – 2006. – Vol. 168. – P. 312–317.

Influence of gender on psychomotor vigilance task performance by adolescents / F. Beijamini, A. G. T. Silva, C. A. T. Peixoto, F. M. Louzada // Br. J. of Medical and Biological Research. – 2008. – Vol. 41 (8). – P. 734–738.

Males and females differ in brain activation during cognitive tasks / E. C. Bell, M. C. Willson, A. H. Wilman [et al.] // Neuroimage. – 2006. – Vol. 30. – P. 529–538.

Тест дифференцированной самооценки функционального состояния / В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, М. П. Мирошников, В. Б. Шарай // Вопр. психологии. – 1973. – № 6. – С. 141–145.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Сукачова, О., & Voloshyna, D. (2018). ВИВЧЕННЯ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ З ГЕНДЕРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЧНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 130-134. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-18
Розділ
Медична психологія

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)