Хiрургiчне лікування больового синдрому при спондилоартрозi за допомогою лазерного випромiнювання

  • В. М. Шимон
  • М. В. Шимон
  • І. І. Пушкаш
  • А. А. Шерегій
Ключові слова: спондилоартроз, дуговідростковий суглоб, денервація, високоінтенсивне лазерне випромiнювання.

Анотація

Актуальною проблемою в сучасній ортопедії є полегшення стану хворого із больовим синдромом, який часто супроводжує такі стани, як спондилоартроз, остеохондроз хребта, спондильоз та ін. Хворі іно- ді роками проходять курси консервативної терапії, якi в багатьох випадках не приносять значного по- легшення. Останнім часом широкого впровадження в медичну практику набули лазерні технології. Все це не обійшло стороною і ортопедію. Зокрема віднедавна почали використовувати денервацію суглобів високоiнтенсивним випромiнюванням лазерiв.

Нами була поставлена мета проаналізувати ефективність виконання денервації лазерним випромі- нюванням дуговідросчатих суглобів при спондилоартралгії.

Матеріали та методи. На базі клініки ортопедії Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А.Новака (м. Ужгород) методом лазерної денервації дуговідросткових суглобів було проліковано 37 хворих із спонділо- артралгічним синдромом. Вік хворих складав від 41 до 68 років; серед них було 19 чоловіків та 18 жінок. У 17 пацiєнтiв був наявний тiльки спондилоартроз, а у 20 вiн поєднувався із остеохондрозом хребта. У 30 хворих біль локалізувався на рівні грудного відділу хребта та грудної клітини, у 7 пацiєнтiв біль віддавав на рівні Th3- Th4. Тривалість захворювання складала від 1 до 7 років. Хворі неодноразово проходили курси консервативної терапії, що не приносили значного полегшення, а у 2 хворих взагалі виявились неефективними.

Перед проведенням хірургiчного лiкування для прогнозування його ефективності виконували діагнос- тичні блокади медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів 1% розчином лідокаїну. А оскільки кожний суглоб інервується однойменною гілочкою та вище лежачою, то для адекватної оцінки проводи- ли блокаду обох гілочок. Якщо хворі відмічали зникнення болю, або останнiй зменшувався більше ніж на 70% від початкового рівня, то результати діагностичної блокади вважали позитивними, якщо на 30-70% - сумнівними, а негативним результатом вважалось зменшення болю менше ніж на 30%. В наше спо- стереження потрапили ті пацієнти, у котрих результат діагностичної блокади був вищим за 50% при недостатній ефективності консервативного лікування, їм була виконана денервація.

Техніка хірургічного втручання. Положення хворого на операційному столі: лежачи на животі із зігнутими у кульшових та колінних суглобах ногами, або із валиками під крилами обох здухвинних кісток та реберними дугами. Після обробки операційного поля розчином антисептика, в асептичних умовах опе- раційної виконували місцеве інфільтративне знеболення 1% розчином лідокаїну ін’єкційним шляхом.

Прокол шкіри здійснювали, відступивши 2-3 см від остистого відростку, на рівні його нижнього краю. Для пункції використовували пункційні голки діаметром 18G і довжиною 3,5 дюйми. Проходження голки контролювали електронно-оптичним перетворювачем типу Siemens Siremobil 2000.

Після видалення мандрену у просвіт голки вводили оптичне волокно і проводили денервацію суглобів (різотомію) лазерним випромінюванням напівпровідникового апарату «Ліка-хірург» виробництва ЧМПП

«Фотоніка плюс» (м. Черкаси). Параметри лазерного випромінювання були наступні: довжина хвилі 980 нм, потужність 14 Вт, модульований режим 50:50, тривалість 1-3 с, загальна енергія – від 90 до 170 Дж на кожен рівень. Після чого видаляли оптичне волокно, а потім і голку. На місце проколу шкіри накладали асептичну пов’язку.

Результати та їх обговорення. Усі хворі були мобілізовані через 30 хвилин після операції лазерної де- нервації. 14 пацієнтів відчули полегшення під час операції на операційному столі. У пацієнтів нашої групи спостереження під час втручання ускладнень не спостерігалось.

Повне зникнення болю після лазерної денервації відмічали 20 хворих, у 9 пацієнтів біль зменшився більше ніж на 70%, а ще у 3 хворих - лише незначно. Результати денервації у 5 випадках співпали з результатами діагностичних блокад, тобто зменшення болю більше ніж на 50% від початкового рівня за критеріями візуально аналогової шкали (ВАШ). Ефективність даного методу згідно результатів наших спостережень на 8% переважає радіочастотну денервацію по відмінним результатам, добрих результа- тів на 3% менше, а задовільних результатів менше 5%.

Висновки. 1. Денервація лазерним випромінюванням є простим та ефективним методом лікування больового синдрому при спонділоартралгії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология [Вертеброневрология].– М.: Медпрессинформ, 2003.– 670 с.

2.Продан А.И. Дегенеративные заболевания позво- ночника / А.И.Продан, В.А.Радченко, Н.А.Корж.– Харь- ков: ИПП «Контраст»», 2007.– 272 с.

3.Ульрих Э.В. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках / Э.В.Ульрих, А.Ю.Мушкин.– СПб: «ЭЛБИ – СПб», 2004.– 187 с.
Опубліковано
2017-05-05
Як цитувати
Шимон, В., Шимон, М., Пушкаш, І., & Шерегій, А. (2017). Хiрургiчне лікування больового синдрому при спондилоартрозi за допомогою лазерного випромiнювання. Фотобіологія та фотомедицина, 13(1, 2), 19-23. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/8496
Розділ
Клінічна фотомедицина