Математичний аналіз сфігмограми

  • Nikolaiі Kokodii
  • Anastasiya Shaposhnikova
  • Marina Kaidash
  • Vladimir Timanyuk
Ключові слова: Cерцево-судинна система, діагностика, сфігмографія, комп’ютерний метод обробки сигналів.

Анотація

Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи займає одне з головних місць в медицині. Наочним і доступним методом аналізу стану серцево-судинної системи є сфігмографія — інструменталь- ний метод дослідження артеріального пульсу, заснований на реєстрації розширення ділянки артерії під час проходження по ньому пульсової хвилі.

Аналіз сфігмограми включає часовий аналіз окремих елементів сфігмограми і опис форми кривої, яка буває дуже характерною при деяких захворюваннях.

За допомогою пари світлодіод-фотодіод отримується сигнал сфігмограми, який наряду з сигналами електрокардіограми і кардіоінтервалограми дає інформацію про фізичний стан досліджуваного об’єкта та його біологічний вік.

Комп’ютерний метод обробки сигналів сфігмограми, заснований на вимірюванні геометричних ха- рактеристик імпульсу, був застосований для отримання інформації про стан серцево-судинної системи двох чоловік.

Пульсова хвиля 1-го типу, що реєструється на верхній кінцівці у молодих людей, характеризується швидким підйомом, гострою вершиною і наявністю одного або декількох додаткових максимумів на спадаюй частині кривої. Часовий інтервал між прямою і відбитою хвилею дорівнює 0,3–0,4 с, амплітуда відбитої хвилі становить менше 50% від амплітуди прямої хвилі.

У старших вікових групах людей крива сфігмограми відрізняється повільним підйомом, закругле- ною вершиною (пульсова хвиля 2-го типу) і аркообразною формою вершини (пульсова хвиля 3-го типу). На спадаючій частині сфігмограми спостерігається згладження або відсутність дикротичної хвилі. Її максимум розташовується у верхній або середній частині кривої, тоді як у молодих людей (пульсовa хвиля 1-го типу) – в нижній третині. У пульсової хвилі 4-го типу відбита хвиля практично зливається з прямою хвилею через велику жорсткість стінок аорти.

Перевагами методу є простота його апаратного забезпечення і математичної обробки при великому обсязі одержуваної інформації.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Nikolaiі Kokodii

Д.ф.-м.н, проф., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободы, 4, м. Харків, Україна, 61022;  kokodiyng@gmail.com

Anastasiya Shaposhnikova

Студент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022;  kokodiyng@gmail.com

Marina Kaidash

К.ф.-м.н., доцент, Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002;  kokodiyng@gmail.com

Vladimir Timanyuk

К.ф.-м.н., проф., Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002;  kokodiyng@gmail.com

Посилання

1.Моисеев В.С. АРГУС. Артериальная гипертония у лиц старших возрастных групп / В.С.Моисеев, Ж.Д.Кобалава. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 448 c.

2.Парфенов А.С. Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний с использованием аппаратно-программного комплекса «Ангиоскан-01» // Поликлиника. – 2012. – № 2. – С. 1-5.

3.Парфенов А.С. Экспресс-диагностика сердечно-сосудистых заболеваний // Мир измерений. – 2008. – № 6. – С. 74-82.

4.Фролов Ф.В. Прямая и отраженная пульсовые волны: методы исследования / Ф.В.Фролов, Г.И.Сидоренко, А.П.Воробьев и соавт. // Кардиология в Беларуси. – 2009. – № 5. – С. 99-108.

5.Hayward C.S. Assessment of endothelial function using peripheral waveform analysis: a clinical application / C.S.Hayward, M.Kraidly, C.M.Webb et al. // J. Amer. Coll. Cardiol. – 2002. – Vol. 40. – P. 521–528.

6.Kuvin J.T. Clinical utility of endothelial function testing: ready for prime time? / J.T.Kuvin, R.H.Karas // Circulation. – 2003. – Vol. 107. – P. 3243–3247.

7.Millasseau S.C. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis / S.C.Millasseau, R.P.Kelly, J.M.Ritter et al. // Clin. Sci. (Lond). – 2002. – Vol. 103. – P. 371–377.

8.Nichols W.W. Clinical measurement of arterial stiffness obtained from non-invasive pressure waveforms // Amer. J. Hypertens. – 2005. – Vol.18. – P. 3–10.
Опубліковано
2018-02-23
Як цитувати
Kokodii, N., Shaposhnikova, A., Kaidash, M., & Timanyuk, V. (2018). Математичний аналіз сфігмограми. Фотобіологія та фотомедицина, 14(1, 2), 87-94. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/photomedicine/article/view/10280
Розділ
Фізико-технічні основи фотобіології та фотомедицини