ДИГРЕСІЯ: ВІД РИТОРИЧНОГО ПРИЙОМУ ДО СТРАТЕГІЇ

  • Y. І. Artemenko National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
  • N. V. Popova V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Ключові слова: дигресія, екзистенція, трансгресія, присутність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню дигресії як феномену, що розкриває себе як «стратегію існування» в умовах мінливих соціально-культурних процесів. Тематизація дигресії осмислюється у роботі в зв’язку з питаннями свободи самореалізації, творчості, рецепції традиції. Дигресія розглядається не просто як риторичний прийом, не як «затримання», «від-ступ», «підвішування» чи «вихріння», а дискретність, преривчастість процесу саморозгортання екзистенції. У статті висвітлюються принципи існування дигресії як ексцентричного феномену, який не просто трансгресує, сягає власних меж та долає їх, але й у своїх екзистенціальних інтенціях прокреслює складні траєкторії в іманентному та трансцендентному просторі: буття притягує суще до себе як до центру і в той же час ретирується від сущого, тому дигресія інтерпретується як своєрідний рух опосередковування присутності, через що її не можна розуміти як чисту спонтанність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Адорно Т. В. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии / Т. В. Адорно ; [пер. с нем. Е. В. Борисов]. – М. : Канон + ; РООИ «Реабилитация», 2011. – 191 с.

Вальденфельс Б. Одновременность неоднородного. Современный порядок в зеркале большого города : [электронный ресурс] / Бернхард Вальденфельс; [пер. з нем. А. Кричевского] // Логос. – 2002. – № 3. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/19.pdf.

Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества / Ханс-Георг Гадамер ; [пер. с нем. А. В. Лаврухина]. – Минск : Пропилеи, 2007. – 240 с.

Гваттари Ф. Трансфер или то, что от него осталось : [беседа] / Ф. Гваттари, Б. Л. Эттингер ; [пер. с франц. В. А. Мазина] // Кабинет : Картины мира I. – СПб., 1998. – С. 21–29.

Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : [дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук : 09.00.04 ; рукопис] / О. В. Голубенко. – Харків, 2014. – 258 с.

Делез Ж. Различие и повторение / Жиль Делез; [пер. с франц. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской]. – СПб. : Петрополис, 1998. – 384 с.

Фуко М. О трансгрессии / Мишель Фуко ; [пер. с фр.] // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб. : Мифрил, 1994. – С. 111–131.

Опубліковано
2016-12-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Artemenko, Y., & Popova, N. (2016). ДИГРЕСІЯ: ВІД РИТОРИЧНОГО ПРИЙОМУ ДО СТРАТЕГІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (55), 36-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/view/8691
Номер
Розділ
Статті