РЕВОЛЮЦІЯ І ІДЕНТИЧНІСТЬ

  • Tetiana S. Voropai Харківський національний університет внутрішніх справ; просп. Льва Ландау, 27, Харків, 61000 https://orcid.org/0000-0001-6170-5512
Ключові слова: ідентичність, гібридна війна, геополітика, революція, мас-медіа

Анотація

Ідентичність є сталою ознакою соціальних груп за умов миру та стабільності, але вона проблематизується в кризових умовах (війна, революція, громадянський конфлікт, соціальна криза тощо), коли людина усвідомлює не лише те, ким вона є, але й переосмислює те, ким вона хоче або має бути. Тоді, коли з’являється ворог, або хоча б «образ ворога». Ідентичність є народженням політичної суб’єктності в спільноті, яку геополітично вважають об’єктом міжнародних відносин. У літературі вже стало своєрідним кліше висловлювання стосовно того, що Україна – об’єкт, а не суб’єкт міжнародних відносин, розмінна карта у чужих геополітичних іграх. Тобто самосвідомість нації нічого не варта й ні на що не впливає. Спростувати це твердження і є головною метою даної статті. Завдання статті полягає в цілісному, неупередженому, об’єктивному аналізі становлення української політичної нації, проведеному на ґрунті різних поглядів. У зв’язку з цим стаття складається з трьох частин, які присвячені трьом різним аспектам проблеми: суто геополітичний огляд робіт найбільш знаних і впливових науковців на проблему україно-російських відносин після революційних подій в Україні та їхні футурологічні прогнози; проблеми ідентичності, пов’язані з війною на Донбасі; вплив сучасних мас-медіа на формування ідеології гібридної війни та гібридного миру. Теоретичний базис статті ґрунтується передусім на геополітичних постулатах свободи від етичних оцінок та, натомість, важливості географічних даностей. Пошук і артикуляція цих даностей і складає головну наукову новизну статті. Багато в чому ми спиралися на методологію геополітичного аналізу, запровадженому Джоном Фрідманом та Самюелем Гантінгтоном, і намагалися поєднати їхні позиції у цілісну та несуперечливу картину. Основні висновки роботи можна підсумовувати приблизно у таких тезах. Культура, а не лише політика й географія, має значення. Ідентичність не є константою, вона є змінюваним і надскладним конструктом, націленим більше на майбутнє, ніж на минуле. Ідеологія націоналізму може бути як корисною в процесі становлення нації та державотворення, так і помилковою, коли вона суперечить картині світу
пост-постмодерного світу XXI сторіччя та засадам демократії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana S. Voropai, Харківський національний університет внутрішніх справ; просп. Льва Ландау, 27, Харків, 61000

Доктор філософських наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2018-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Voropai, T. (2018). РЕВОЛЮЦІЯ І ІДЕНТИЧНІСТЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії», (59), 41-56. https://doi.org/10.26565/2226-0994-2018-59-5
Номер
Розділ
Статті