Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу «Картографічний метод дослідження»

  • Вікторія Машкіна
  • Євгеній Рубашенко
Ключові слова: топонімічні знання, практична робота, астіонім, картографічний метод дослідження

Анотація

У статті описано використання топонімічних відомостей у викладанні географічних дисциплін на конкретному прикладі спецкурсу «Картографічний метод дослідження». Розроблено практичну роботу для спецкурсу на тему «Визначення кількості астіонімів за областями України та їх класифікація». Роботу апробовано в рамках практичних занять. Проаналізовано результати і основні помилки під час виконання практичної роботи. Визначено необхідність застосування топонімічних знань під час практичної підготовки студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Afanas’yev, O.Ye. (2006). Geografichni doslidzhennya toponimiyi Ukrayiny` [The geographic study of toponymy of Ukraine]. Ky’yiv, 19.
2. Zakon Ukrayiny` «Pro geografichni nazvy`» (2015) [Law of Ukraine «About geographical names»] vid 31 travnya 2005 № 2604-IV // Bulletin of the Supreme Council of Ukraine, 27.
3. Nacional`ny`j atlas Ukrayiny` (2007) [National Atlas of Ukraine]. Ky`yiv: DNVP «Kartografiya», 48-49.
4. Pospelov, E.M. (1971). Toponimika i kartografija [Toponymy and cartography]. Moskva: Mysl’, 256.
5. Rubashenko, Ye.V., Bajnazarov, A.M. (2015). Vy`kory`stannya toponimichny`x znan` u vy`kladanni geografichny`x dy`scy`plin [Using toponymìс knowledge in the teaching of geographical disciplines]. Rehion-2015: strategiya opty`mal`nogo rozvy`tku: materialy` mizhnarod. nauk.-prakt. konferenciyi. Xarkiv: XNU im. V.N. Karazina, 68-70.
Як цитувати
Машкіна, В., & Рубашенко, Є. (1). Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу «Картографічний метод дослідження». Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (24), 74-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/6411
Номер
Розділ
Статті