ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС ДЛЯ LiDAR-ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В ЦІЛЯХ АНАЛІЗУ УРБОГЕОСИСТЕМ

  • С.В. Костріков
  • Д.Л. Кулаков
  • К.Ю. Сегіда
Ключові слова: ГІС, дистанційне лазерне зондування та сканування, інтерфейс та функціональність програмного забезпечення, урбогеосистема, програмно-апаратний комплекс, «хмари точок» лазерної інформації, класифікація підстильної поверхні

Анотація

Стаття присвячена поданню концептуального методологічного підходу щодо застосування ГІС-засобів геообробки, моделювання і візуалізації даних на підставі LiDAR-технології дистанційного зондування і сканування. Даний підхід застосовується для аналізу певних аспектів динаміки урбогеосистем. Більш детально розглядаються окремі складові цього підходу, ГІС-інтерфейc та функціональність спеціалізованого програмного забезпечення щодо аналізу урбогеосистем. Окремо обговорюються результати аналізу цих сутностей через LiDAR-технологію та ГІС-засоби. Доводиться ряд очевидних переваг імплементації поданого підходу для вирішення задач муніципального менеджменту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Костріков С. В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля. Наукова монографія/С. В. Костріков//Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 484 с.
2. Taylor G. Modelling and prediction of GPS availability with digital photogrammetry and LiDAR/G. Taylor, D. Kidner, K. Brundsdon//International Journal of Geographical Information Science. — [Vol. 21, No. 1] — 2007. — P. 1–20.
3. Bourne L. S. б Simmons J. W. (eds), Systems of Cities: Readings on Structure, Growth, and Policy/L. S. Bourne, J. W. Simmons — Oxford: Oxford University Press, 1978. — 565 p.
4. Лихачева Э. А. Город — экосистема/Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев, М. П. Жидков [и др.]. — М.: ИГРАН, 1996. — 336 с.
5. Исаченко А. Г. Экологическая география России/А. Г. Исаченко. — СПб: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2001. — 328 с.
6. Битюкова В. Р. Социально-экологические проблемы развития городов России/В. Р. Битюкова.- М.: Едиториал УРСС, 2004. — 448 с.
7. Bozeman B. Scientific and technical information and urban policy-making/B. Bozeman//Urban Systems. — [Vol. 4, No. 3] — 1978. — P. 161–172.
8. Du G. Q. A Study on the relationship of regional urbanization and socio-economic structure in China/G. Q. Du//Annals of Japanese Association of Economical Geographers. — [Vol. 43]. — 1997. — P. 151–164 (in Japanese with English abstract).
9. Власов М. П. Моделирование экономических процессов/М. П. Власов, П. Д. Шимко — Ростов‑на-Дону: Феникс, 2005. — С. 137–170.
10. Kostrikov S., Segida K. Human geography with geographical geoinformation systems/С. Костріков, К. Сегіда//Часопис соціально-економічної географії. — [Вип. 15 (2)]. — 2013. — С. 39–47.
11. Cheng T. Advances in geocomputaion (2006–2011)/T. Cheng, J. Haworth, E. Manley//Computers, Environment and Urban Systems. — [Vol. 36] — 2012. — P. 481–487.
12. Кашкин В. Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: Учебное пособие/В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин. — М.: Логос, 2001, — 264 с.
13. Brunn A., Weidner U. Extracting Buildings from Digital Surface Models/A. Brunn, U. Weidner//IAPRS. — [Vol 32 (3–4W2)]. — 1997. — P. 27–34.
14. Kraus K., Pfeifer N. Determination of terrain models in wooded areas with aerial laser scanner data/K. Kraus, N. Pfeifer//ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensingю. — [Vol 53, No 4]. — 1998. — P. 193–203.
15. Habib A. Photogrammetric and lidar Data Registration Using Linear Features/А. Habib, М. Ghanma, M. Morgan, R. Al-Ruzouq//Photogramm. Eng. Remote Sens. — [Vol 71]. — 2005. — P. 699–707.
16. Luzum B. J. Identification and analysis of airborne laser swath mapping data in a novel feature space/B. J. Luzum, K. C. Slatton, R. L. Shrestha//IEEE Geosci. Remote Sens. Lett. — [Vol 1]. — 2004. — P. 268–271.
17. Romano M. E. Innovation in LiDAR processing technology/M. E. Romano//Photogramm. Eng. Remote Sens. — [Vol 70]. — 2004. — P. 1202–1206.
Як цитувати
Костріков, С., Кулаков, Д., & Сегіда, К. (1). ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС ДЛЯ LiDAR-ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В ЦІЛЯХ АНАЛІЗУ УРБОГЕОСИСТЕМ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (19), 45-52. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/3767
Номер
Розділ
Статті