ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЕКСКУРСОЗНАВСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • К.Ю. Сегіда
  • А.А. Мельничук
Ключові слова: екскурсознавство, екскурсійна теорія, екскурсійна методика, екскурсійна практика, екскурсійна діяльність, екскурсійне обслуговування, туристсько-екскурсійна організація

Анотація

Запропоновано теоретико-методологічну концепцію вивчення курсу «Екскурсознавство» на спеціальності «Географія рекреації та туризму» у вищих навчальних закладах: розкрито сутність та мету курсу, об’єкт, предмет та завдання навчальної дисципліни, запропоновано розподіл навчального матеріалу та методологію викладення курсу, визначено основні компетентності студентів, що будуть набуті в процесі навчання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції художньо-освітнього простору України в контексті новітньої історії, Київ, 22-27 лист. 2007 р. - К.: РВВ Киів. нац.. ун-ту культури і мистецтв, 2007. – 277 с.
2. Пазенок В.С. Філософські нариси туризму: Наук.-навч. вид. / В.С. Пазенок. – К.: Укр. центр духовної культури, 2005. – 328 с.
3. Рутинський М.Й. Географія туризму в Україні: Навч.-метод. посіб. / М.Й. Рутинський. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 191 с.
4. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. – К.: Вид. Дім «Слово», 2006. - 372 с.
5. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 631 с.
6. Федорченко. В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова, М.М. Олексійко. – К.: Кондор, 2004. – 164 с.
Як цитувати
Сегіда, К., & Мельничук, А. (1). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЕКСКУРСОЗНАВСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 118-122. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2798
Номер
Розділ
Статті