КОСМІЧНІ ЗНІМКИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • М.В. Косарєв
  • С.О. Ясенев
Ключові слова: дистанційне зондування Землі, геоінформаційне картографування, космічні знімки, аерокосмічні дослідження, дозвіл, корекція

Анотація

У даній статті розглянуті деякі способи отримання космічних знімків земної поверхні, особливості їх обробки і використання. Розглянуті параметри космічних знімків високої просторової роздільної здатності з позиції їх застосування у якості основи для геоінформаційного картографування. Проаналізовано особливості методики обробки даних ДЗЗ: радіометрична та геометрична корекція, покриття, покращення візуальних властивостей знімків, вибір та здійснення проектування до відповідної географічної системи координат. Наведені математичні моделі для фотограмметричної обробки сканерних космічних знімків. Проведено аналіз математичних моделей для фотограмметричної обробки і можливостей їх подальшого використання. Визначено фактори забезпечення комерційної вигоди від обґрунтованого вибору матеріалів для потреб великомасштабного картографування в сучасних умовах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Адров В. Н. Определение точностных характеристик снимков QuickBird/В. Н. Адров, Ю. И. Карионов, П. С. Титаров [и др.]. — V Международный семинар пользователей системы PHOTOMOD, Юрмала, 13–16 сентября 2005 г.
2. Барладін О. В. Методичні аспекти інтегрування космознімків в ГІС-Києва/О. В. Барладін//IX Міжнародний науково‑технічний симпозіум: Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS- і GIS-технологій. — Алушта: Львівське АГП, 2004. — с. 72–74.
3. Барладін О. В. Використання космічних знімків високої просторової розрізненості для створення фотоатласу міста (на прикладі Києва)/О. В. Барладін, П. Д. Ярошук//Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. — Науковий журнал. Серія: Географія, 2006. — Т. 19 (58). — № 2.
4. Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посіб./Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. — Львів: Видво Львівської політехніки. — 2010. — 292 с.
5. Гершензон В. Е. Рынок космических геоданных в 2010 году/В. Е. Гершензон, А. А. Кучейко//Пространственные данные. — 2010. — № 2.
6. Зубарев А. Э. Обработка стереопары космических изображений сенсора GeoEye‑1 [Электронный ресурс] /А. Э. Зубарев//Режим доступа: www.racurs.ru/www_download/articles/Test_GE‑1.pdf
7. Изображения Земли из космоса: примеры применения: научно-популярное издание. — М.: ООО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СКАНЭКС», 2005. — 100 с.: ил.
8. Книжников Ю. Ф. Аерокосмические снимки для карт XXI века/Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова//Картография 21 века: теория, методы, практика: Докл. 2 Всеросс. науч. конф. по картографии, посвящ. памяти А. А. Лютого. М.: Изд-во Ин-та геогр. РАН. — С. 272–278.
9. Лялько В. И. Состояние и перспективы развития дистанционных методов исследования Земли в Украине/В. И. Лялько, М. А. Попов, В. П. Зубко, А. Д. Рябоконенко//Ученые записки ТНУ. Серия: География, 2004. — Т. 17 (56). — № 2. — С. 64–71.
10. Мышляев В. А. Изобразительные свойства космических снимков и их влияние на масштаб создаваемых ортофотопланов/В. А. Мышляев, Г. Б. Воронов, Г. А. Шабанов/ Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології: Збірник матеріалів XVI Міжнародного науково‑технічного симпозіуму (12–17 вересня 2011 р., м. Алушта, АР Крим). — 2011. — С. 133.
11. Титаров П. С. Практические аспекты фотограмметрической обработки сканерных космических снимков высокого разрешения/П. С. Титаров//Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации, 2004. — № 2 (45)-4 (46).
Як цитувати
Косарєв, М., & Ясенев, С. (1). КОСМІЧНІ ЗНІМКИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (19), 42-45. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/3766
Номер
Розділ
Статті