УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ І МЕТОДИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

  • О.О. Жемеров
  • О.О. Дмитриков
Ключові слова: методика викладання географії, шкільна географія, ландшафтознавство, система ландшафтознавчих понять

Анотація

Відібрано ландшафтознавчі поняття для формування ґрунтовної бази у школярів. Визначено послідовність введення ландшафтознавчих понять у курс шкільної географії. Запропоновано методи для формування ландшафтознавчих понять у 6-10 класах. Розроблено систему ландшафтознавчих знань для середньої і старшої школи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР / Л.С. Берг. - М.-Л.: Сельхозгиз. – Ч. 1. – 401 с.
2. Дмитриков О.О. Стійкий розвиток та раціональне природокористування культурних ландшафтів / О.О. Дмитриков // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 1. – С. 34-36.
3. Дмитриков О.О. Ландшафтний дизайн як складова культурного ландшафту / О.О. Дмитриков // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 2. – С. 24-26.
4. Дмитриков О.О. Удосконалення системи ландшафтознавчих знань у шкільній географії / О.О. Дмитриков // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 4. – С. 164-166.
5. Жемеров О.О. Ландшафтознавчі знання у шкільній географії: Метод. посіб. для студ.-географів ВНЗ / О.О. Жемеров, О.О. Дмитриков. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 48 с.
6. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико–географическое районирование / А.Г. Исаченко. – М.: Высш. школа, 1991. – 365 с.
7. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 1973. – 287 с.
8. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение: предмет изучения и современное состояние / Ф.Н. Мильков // Вопросы географии: влияние человека на ландшафты. – М.: Мысль, 1977. – Вып. 106. – С. 11-27.
9. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты / Ф.Н. Мильков. – М.: Знание, 1978. – 87 с.
10. Родоман Б.Б. Поляризованная биосфера. Сб. статей / Б.Б. Родоман. – Смоленск: Ойкумена, 2002. – 336 с.
Як цитувати
Жемеров, О., & Дмитриков, О. (1). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ І МЕТОДИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (20), 45-49. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/2779
Номер
Розділ
Статті