Актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі

  • Іван Ровенчак Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-1286-4581
  • Любов Котик Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5046-2287
Ключові слова: географія, вища школа, середня освіта, геокультура, геоосвіта, компетентність, м’які навички

Анотація

Мета цієї статті – розкрити актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі в освітньо-професійній програмі «Середня освіта (географія)» та проаналізувати зміст компетентностей, набуття яких забезпечує її прослуховування.

Основний матеріал. Упровадження модерного курсу «Геокультура і геоосвіта України» у навчальний процес підготовки вчителів-географів у вищій школі зумовлено швидким розвитком інноваційних освітніх технологій, глобалізацією усіх сфер людського життя, інтеграцією результатів передових наукових досліджень в освітній процес, прагненням збереження та примноження національного культурного й освітнього розмаїття України. Навчальна дисципліна має тісні прямі й опосередковані міжпредметні зв’язки з нормативними і вибірковими курсами загального циклу та циклу професійної і практичної підготовки, як то «Основи загальної суспільної географії», «Географія населення», «Педагогіка», «Регіональна економічна і соціальна географія» тощо. Її прослуховування забезпечує формування у студентів системи інтегральних, загальних, фахових компетентностей, які є критеріями оцінки якості знань з курсу. Дисципліна охоплює вісім головних тем, які об’єднують 12 тематичних лекцій, п’ять практичних робіт і три семінарські заняття з проблематики етногеографії України, географії релігії і культури України, проблем етнографічно-географічного, історико-геокультурного, інтегрального геокультурного районування України, розвитку геокультури та геоосвіти держави тощо. Наскрізним упродовж курсу є формування м’яких навичок студентів (командна робота, комунікація, критичне мислення, тайм-менеджмент, самопрезентація, управління інформацією та ін.), які мають міжпрофесійний характер, корисні для будь-якого виду діяльності, дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, практикувати професійну мобільність, розв’язувати нестандартні життєві й професійні завдання.

Висновки. Упровадження навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» в освітньо-професійну програму підготовки студентів 014.07 «Середня освіта (географія)» є прикладом як інтеграції модерних наукових напрацювань в освітній процес, так і реакцією на запит українського суспільства щодо посилення державницьких засад при вивченні географії у середній школі. Вона розширює географічний та професійний кругозір студентів, підвищує конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок розвитку м’яких навичок, формує професійні комунікативні й ділові навички.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Іван Ровенчак, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор географічних наук, професор

Любов Котик, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент

Посилання

Bilecz`ky`j, M., Koty`k, L. (2016). Navchal`no-metody`chna diyal`nist` kafedry` ekonomichnoyi i social`noyi geografiyi L`vivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Ivana Franka: SWOT-analiz [Educational and methodical activity of the Department of Economic and Social Geography of Ivan Franko National University of Lviv: SWOT-analysis]. Scientific Notes of V. Hnatiuk TNPU. Ser.: Geography, 2 (41), 16-25.

Bilecz`ky`j, M.I., Koty`k, L.I., Vanda, I.V. (2014). Social`na geografiya: metody`chni aspekty` vy`kladannya [Social geography: methodological aspects of teaching]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Ser.: Geography, 724-725, 122-125.

Bilecz`ky`j, M.I., Vanda, I.V., Koty`k, L.I. (2014). Suchasni osobly`vosti vy`kladannya dy`scy`pliny` «Social`na geografiya» u vy`shhij shkoli [Modern features of teaching the discipline «Social geography» in high school]. Scientific Journal of NPU by M.P. Drahomanov. Ser.: Geography and Modernity, 20 (32), 173-180.

Vlax, M., Koty`k, L. (2019). Teoriya i metodologiya geografichnoyi nauky`: Navchal`ny`j posibny`k [Theory and methodology of geographical science: Textbook]. L`viv: LNU imeni I. Franka, 344.

Dany`l`chenko, O., Kornus, O., Kornus, A., Syutkin, S., Neshatayev, B. (2018). Prakty`chna pidgotovka geografiv: stan i problemy` [Practical training of geographers: state and problems]. Problems of Continuing Geographical Education and Cartography, 27, 28-34. DOI: 10.26565/2075-1893-2018-27-04

Ky`ry`lyuk, S.M., compiler (2011). Problemy vykladannya heohrafiyi u shkoli: konspekt lekcij [Problems of teaching geography at school: lecture notes]. Chernivtsi: ChNU im. Yu. Fed`kovy`cha, 124.

Mamchur, O., Vanda, I., Koty`k, L. (2015). Suspil`no-geografichni dy`scy`pliny`: rol` u formuvanni profesijny`x kompetentnostej [Socio-geographical disciplines: role in the formation of professional competencies]. Scientific Notes of V. Hnatiuk TNPU. Ser.: Geography, 2 (39), 73-81.

My`ronchuk, N.M. (2014). Zavdannya profesijnoyi pidgotovky` suchasnogo faxivcya u sy`stemi vy`shhoyi osvity` [Tasks of professional training of a modern specialist in the system of higher education]. Andragogical Bulletin, 5, 126-132.

Nova ukrayins`ka shkola [New Ukrainian school]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 10. Osvitn`o-profesijna programa «Serednya osvita (geografiya)» pershogo (bakalavrs`kogo) rivnya vy`shhoyi osvity` [Educational

and professional program «Secondary education (geography)» of the first (bachelor’s) level of higher education]. Available at: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07_2017.pdf

Rovenchak, I., Koty`k, L. (2020). Geokul`tura i geoosvita Ukrayiny`: Navchal`ny`j posibny`k [Geoculture and geoeducation of Ukraine: Textbook]. L`viv: LNU im. I. Franka, 164.

Rovenchak, I. (2008). Geografiya kul`tury`: problemy` teoriyi, metodologiyi ta metody`ky` doslidzhennya: Monografiya [Geography of culture: problems of theory, methodology and research methods: Monograph]. L`viv: LNU im. I. Franka, 240.

Smal`, V.V. (2013). Zaxidni geografy` pro vy`shhu geografichnu osvitu: dosvid dlya Ukrayiny` [Western geographers on higher geographical education: experience for Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, 2, 67-72.

International Chapter on Geographical Education (2016). Available at: http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/2016/IGU_2016_def.pdf

World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org

Опубліковано
2021-08-01
Як цитувати
Ровенчак, І., & Котик, Л. (2021). Актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (33), 69-77. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-33-08
Номер
Розділ
Статті