Методологічні засади регіональної діагностики як прикладного напряму соціально-економічної географії

Ключові слова: регіон, регіональна діагностика, соціально-економічна географія, методи дослідження, методологія, соціально-економічний розвиток

Анотація

Метою даної статті є розгляд регіональної діагностики як відносно нового напряму в сучасній соціально-економічній географії, розкриття її теоретичних і методологічних основ – сутності, структури, методів, підходів, значення. Основний матеріал присвячений аналізу сутності регіональної діагностики, виділенню її завдань і тематичних блоків (розділів), визначенню їх структурного та методологічного взаємозв’язків. Особливу увагу приділено розгляду трьох груп методів, що використовуються в ході діагностики особливостей соціально-економічного розвитку регіону – економіко-статистичних, соціологічних і графоаналітичних. Комплексне застосування даних методів дозволяє в досить повній формі відобразити просторові особливості соціально-економічного розвитку регіону, які є інформаційною основою для регіональної політики в розробці і реалізації програм, прогнозів, концепцій і стратегій розвитку регіонів, спрямованих на вирівнювання в них проблемних ситуацій, поліпшення рівня і якості життя суспільства. Висновки і подальші дослідження. Діагностика соціально-економічного розвитку може бути розглянута як аналітична дослідницька технологія, сформована на стику регіональної економіки і соціально-економічної географії, пов’язана з виявленням стану і рівня розвитку населення та господарства регіону. На основі комплексу якісних ознак і кількісних показників вона покликана виявляти й описувати специфіку розглянутої території, у тому числі в порівнянні з іншими регіонами країни. Регіональна діагностика має важливе прикладне значення, оскільки використовуючи різноманітні методи дослідження, вона визначає рівень розвитку території, виявляє її проблемні зони, що використовується для подальшої розробки і реалізації необхідних заходів, спрямованих на досягнення найбільш оптимальних варіантів розвитку регіону в найближчому майбутньому, з урахуванням наявних ресурсів, передумов і факторів. Перспективи подальших наукових досліджень у даній предметній області пов’язані з побудовою універсальної системи індикаторів, які в найбільш адекватному і валідному ступені будуть ураховувати головні особливості регіону.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Sergey Alexandrovich Sukhinin, Донський державний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Gassij, V.V., Battuvshin, G., Potravnyj, I.M. (2016). Innovacionnye podhody i tehnologii v razvitii regional’noj jekonomiki: sovremennaja rossijskaja praktika [Innovative approaches and technologies in the development of the regional economy: modern Russian practice]. Bulletin of the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, 1, 130-138.

Zubarevich, N.V. (2010). Regiony Rossii: neravenstvo, krizis, modernizacija [Regions of Russia: inequality, crisis, modernization]. Moskva: Nezavisimyj institut social’noj politiki, 160.

Voronina, T.V., ed. (2016). Konkurentosposobnost’ nacional’nyh jekonomik i regionov v kontekste global’nyh vyzovov mirovoj jekonomiki: Monogra????ija [Competitiveness of national economies and regions in the context of global challenges of the world economy: Monograph]. Rostov-na-Donu: Izdatel’stvo Juzhnogo federal’nogo universiteta, 1, 346.

Kuznecova, O.V. (2012). Osnovy regional’noj politiki [Fundamentals of regional policy]. Moskva: Geograficheskij fakul’tet MGU, 144.

Lazhentsev, V.N. (2014). Teorija territorial’nogo razvitija i praktika territorial’nogo planirovanija [Theory of territorial development and practice of territorial planning]. Issues of Territorial Development, 8, 1-11.

Leonov, S.N., Barabash, E.S. (2015). Regional’naja diagnostika: sushhnost’, osnovnye harakteristiki, informacionnoe obespechenie [Regional diagnostics: essence, main characteristics, information support]. Proceedings of the Bratsk State University. Series: Economics and Management, 1, 32-39.

Leksin, V.N. (2003). Regional’naja diagnostika: sushhnost’, predmet i metod, specifika primenenija v sovremennoj Rossii [Regional diagnostics: essence, subject and method, specifics of application in modern Russia]. Russian Economic Journal, 9-10, 64-86.

Polterovich, V.M. (2014). Problemy i metody regional’noj diagnostiki [Problems and methods of regional diagnostics]. Economics and Management: scientific and practical journal, 1, 49-54.

Prokopov, F.T., ed. (2016). Regional’naja jekonomika i upravlenie razvitiem territorij [Regional economy and management of territorial development]. Moskva: Jurajt, 351.

Seliverstov, V.E. (2013). Regional’noe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike [Regional strategic planning: from methodology to practice]. Novosibirsk: IJeOPP SO RAN, 132.

Fetisov, G.G., Oreshin, V.P. (2015). Regional’naja jekonomika i upravlenie [Regional economy and management]. Moskva: INFRA-M, 416.

Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Sukhinin, S. A. (2021). Методологічні засади регіональної діагностики як прикладного напряму соціально-економічної географії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (32), 81-88. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-32-09
Номер
Розділ
Статті