Методичні основи визначення впливу структурних чинників демографічних процесів

  • Kateryna Yuriyivna Sehida Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-1122-8460
Ключові слова: населення, демографічні процеси, демографічні події, народжуваність, смертність, демографічні коефіцієнти, стандартизація, Україна

Анотація

На демографічні процеси впливає ряд факторів, не в останню чергу структурних, встановлення ступеня дії яких є своєчасним та актуальним завданням геодемографічних досліджень, оскільки вони дають достовірну інформацію про демографічну поведінку. Для вимірювання сили впливу структурних факторів на хід демографічних процесів універсальним інструментом є метод стандартизації демографічних коефіцієнтів. Мета даної статті - виявлення методичних засад встановлення ступеня впливу структурних факторів на зміну демографічних процесів методом стандартизації, представлення результатів апробації на матеріалах народжуваності населення регіонів України. Основний матеріал. Зміст методу стандартизації демографічних коефіцієнтів полягає в усуненні впливу структури населення і вікових інтенсивностей на величину загальних демографічних коефіцієнтів. Виконання стандартизації демографічних коефіцієнтів може здійснюватися на основі даних офіційної статистики та їх статистичної обробки відповідно до поданого узагальненого алгоритму. Зіставлення розрахованих гіпотетичних (стандартизованих) коефіцієнтів досліджуваних демографічних процесів один з одним і з фактичними показниками дозволяє в чисельних вимірах визначити ступінь впливу кожного зі структурних факторів. Визначення ступеня впливу структурних факторів на зміну демографічних процесів має здійснюватися з метою встановлення як територіальних, так і часових особливостей їх зміни. Розглянуто приклад застосування методу стандартизації для встановлення ступеня впливу структурних факторів на зміну народжуваності в Україні. Щоб виявити функціональні можливості застосування цього методу, ми відобразимо його можливості для визначення як територіальних, так і часових особливостей. Були обрані три контрольні дати: 2002 рік (найнижчий рівень народжуваності - 8‰), 2012 рік (найвищий рівень народжуваності - 11,4‰), 2018 рік (остання офіційна статистика - 8,4‰). Для відображення можливостей встановлення та порівняння територіальних особливостей були розглянуті дві області України: Рівненська область (на прикладі регіону з традиційно високим рівнем народжуваності - 11,6‰ у 2018 році) та Сумська область (на прикладі регіону з традиційно низьким рівнем народжуваності - 6,6‰ у 2018 році). Висновки та подальші дослідження. Представлено результати застосування методу стандартизації на матеріалах демографічної статистики Сумської та Рівненської областей за три описані роки, що дозволило встановити ступінь впливу внутрішніх факторів на зміну народжуваності як у територіальному, так і в часовому вимірах. Визначення впливу фактора структури населення і вікової інтенсивності демографічних подій дозволяє виявити і обґрунтувати ті ознаки, які «стираються» при аналізі загальних показників. Розглядається питання ретельного просторово-статистичного аналізу впливу цих факторів на зміну народжуваності в регіонах України, виявлення структурно-динамічних особливостей та переважаючих тенденцій для уточнення найбільш ефективних важелів впливу та нівелювання демографічних проблем, що буде втілено в подальших дослідженнях.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Kateryna Yuriyivna Sehida, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, доцент

Посилання

Vseukrayins`ky`j perepy`s naselennya (2001) [All-Ukrainian population census]. Available at: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results

Golovne upravlinnya staty`sty`ky` u Rivnens`kij oblasti [Main Department of Statistics in the Rivne region]. Available at: http://www.gusrv.gov.ua

Golovne upravlinnya staty`sty`ky` u Sums`kij oblasti [Main Department of Statistics in the Sumy region]. Available at: www.sumy.ukrstat.gov.ua

Demografichny`j pasport tery`toriyi regioniv Ukrayiny` [Demographic passport of the territory of regions of Ukraine]. Available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm

Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny` [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Kury`lo, I.O., Aks`onova, S.Yu., Krimer, B.O. (2016). Narodzhuvanist` ta matery`nstvo v Ukrayini: regional`ny`j aspekt [Birth rate and motherhood in Ukraine: regional aspect]. Demography and Social Economy, 1, 65-79.

Kustovs`ka, O.V. (2008). Demografichny`j rozvy`tok regionu (staty`sty`chny`j analiz i modelyuvannya): Monografiya [Demographic development of the region (statistical analysis and modeling): Monograph ]. Ternopilʹ: Ekonomichna dumka, 326.

Naselennya Ukrayiny` [Population of Ukraine]. Available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/index.htm

Nyemecz,`L.M., Segida, K.Yu., Nyemecz`,K.A. (2012). Demografichny`j rozvy`tok Xarkivs`kogo regionu: Monografiya [Demographic development of the Kharkiv region: Monograph]. Xarkiv: XNU imeni V.N. Karazina, 200.

Pal`yan, Z.O. (2003). Demografichna staty`sty`k a: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k dlya samostijnogo vy`vchennya dy`scy`pliny` [Demographic statistics: Educational and methodological guide for self-study of the discipline]. Ky`yiv: KNEU, 132.

Pidgorny`j, A.Z. (2010). Demografichna staty`sty`ka: Navchal`ny`j posibny`k [Demographic statistics: Textbook]. Odesa, ODEU, 165.

Segida, E. (2020) Strukturno-dinamicheskie osobennosti rozhdaemosti v Ukraine v XXI veke [Structural and dynamic features of birth rate in Ukraine in the XXI century]. Mogilev Meridian, 1-2 (49-50), 21-26.

Segida, K.Yu., Patalashka, O.O. (2018). Geografiya naselennya z osnovamy` demografiyi: metody`chni rekomendaciyi do audy`tornoyi ta samostijnoyi roboty` studentiv bakalavriatu drugogo kursu special`nosti 103 Nauky` pro Zemlyu osvitn`oyi programy` «Geografiyi» specializaciyi «Ekonomichna ta social`na geografiya» [Geography of population with the basics of demography: Guidelines for the classroom and independent work of undergraduate students]. Xarkiv: XNU imeni V.N. Karazina, 82.

Gusyeva, N., Mezencev, K., ed., Mezenceva, N, Mel`ny`chuk, A., Nyemecz`, L., ed., Nyemecz`, K., Segida, K. (2019). Social`na geografiya: Pidruchny`k [Social geography: Textbook]. Ky`yiv: Feniks, 304.

Stecenko, S.G. (2005). Demogra????ichna staty`sty`ka: Pidruchny`k [Demographic statistics: Textbook]. Ky`yiv: Vy`shha shkola, 415.

Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Sehida, K. Y. (2021). Методичні основи визначення впливу структурних чинників демографічних процесів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (32), 72-80. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-32-08
Номер
Розділ
Статті