Досвід і перспективи еколого-природоохоронного картографування Харківської області

  • Vilina Anatoliyivna Peresadko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2439-2788
  • Anatoly Mikhailovich Bainazarov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1511-3596
Ключові слова: екологічне картографування, еколого-природоохоронне картографування, карта, серія карт, атлас

Анотація

Метою цієї статті є ознайомлення широкого загалу спеціалістів в галузі екології і охорони природи області з науковим доробком учених кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна в царині еколого-природоохоронного картографування та пошук причин зменшення кількості картографічних творів даної тематики.
Основний матеріал. Система регіональних еколого-природоохоронних картографічних творів Харківської області включає 24 одиниці закінченої картографічної продукції, яку доповнюють сотні первинних допоміжних карт,
що слугували основою для створення результуючих карт. Розкрито історію створення першої в СРСР обласної серії еколого-природоохоронних карт, виданої з грифом ДСК. Напрями її використання - у процесі планування природо-охоронної діяльності в області до 1990 р. і подальше її використання в якості наочного навчального матеріалу.
Описано структуру і зміст окремої еколого-природоохоронної карти, трьох серій карт, чотирьох еколого-природоохоронних атласів. Окрема комплексна карта дає загальне уявлення про екологічний стан і охорону природи в області та призначається як демонстраційний засіб для організацій регіонального рівня та як довідковий посібник для навчальних закладів. Базова серія карт представляє загальну оцінку екологічного стану й охорони природи.
Серії карт динамічних і депонуючих компонентів природного середовища характеризують умови погіршення якості атмосферного повітря і вод, їх екологічний стан і заходи охорони. Карти представляють інформацію про еколого-природоохоронну оцінку ґрунтів, рослинності та тваринного світу. Еколого-природоохоронні атласи області максимально повно розкривають особливості взаємодії у системі «природа-суспільство» і призначені для фахівців у
галузі екології й охорони природи, для навчальних цілей та популяризації екологічних знань.
Як перспективний напрям розвитку еколого-природоохоронного картографування в області розглядається розробка інтерактивної картографічної продукції екологічної і природоохоронної тематики, як, наприклад, карти охорони природи Харківської області на платформі веб-ГІС GeoMixer.
Висновки і подальші дослідження. Розроблені картографічні твори використовуються фрагментарно, не систематично. Нині активність створення карт і атласів такої тематики значно зменшилась в основному через відсутність
об’єднуючих об’єктивних, ідейних, державницько налаштованих структур, брак коштів і незацікавленість місцевої влади в отриманні наочної інформації про стан навколишнього середовища регіону.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Vilina Anatoliyivna Peresadko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, професор

Anatoly Mikhailovich Bainazarov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Levickij, I.Ju., Peresad’ko, V.A. (1987). Atlasnoe kartogra????irovanie ohrany prirody i ispol’zovanija prirodnyh resursov. Analiz kart zarubezhnyh atlasov [Atlas mapping of nature protection and use of natural resources. Analysis of maps of foreign atlases]. Moskva: GUGK; Gos. NII zemel’nyh resursov, 398.

Levickij, I.Ju., Peresad’ko, V.A. (1088) Atlasnoe kartogra????irovanie ohrany prirody i ispol’zovanija prirodnyh resursov. Analiz kart sovetskih atlasov [Atlas mapping of nature protection and use of natural resources. Analysis of maps of soviet atlases]. Moskva: GUGK; Gos. NII zemel’nyh resursov, 684.

Strategiya rozvy`tku Xarkivs`koyi oblasti na period do 2020 roku [The Development Strategy of the Kharkiv region for the period up to 2020]. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/431/43045/files/new-563_SRR2020.pdf

Peresad`ko, V.A. (2009). Kartografichne zabezpechennya ekologichny`x doslidzhen` i oxorony` pry`rody`: Monografiya [Cartographic support of environmental research and nature protection: Monograph]. Xarkiv: XNU imeni V.N. Karazina, 242.

Peresad`ko, V.A. (2013). Proektuvannya kartogra????ichnoyi bazy` dany`x dlya stvorennya regional`noyi ekologo-pry`rodooxoronnoyi GIS [Design of a cartographic database for creating a regional ecological and nature protection GIS]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 17, 34-40.

Ekologichny`j atlas Xarkivs`koyi oblasti (2005) [Ecological Atlas of Kharkiv region]..Xarkiv. Available at: http://only-maps.ru/sovremennye-karty/ekologichnij-atlas-xarkivsko%d1%97-oblasti.html

Polishhuk, L.B., Popov, V.S., Burdun, Yu.K., Karas`ov, O.O., Yanchenko, A.I. (2015). Interakty`vna karta: Oxorona pry`rody` Xarkivs`koyi oblasti [Interactive map: Nature Protection of Kharkiv region]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 21, 18-21.

Stan navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha mista Xarkova ta Xarkivs`koyi oblasti [State of the natural environment in the city of Kharkiv and Kharkiv region]. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/486/2736?sv

Strategiya rozvy`tku Xarkivs`koyi oblasti na 2021–2027 roky` [The development strategy of the Kharkiv region for 2021-2027 years]. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-dministratsiyi/strukturnipidrozdili/717/102538

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Peresadko, V. A., & Bainazarov, A. M. (2021). Досвід і перспективи еколого-природоохоронного картографування Харківської області. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (32), 8-16. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-32-01
Номер
Розділ
Статті