Формування географічних знань у профільній школі

  • Svitlana Ivanivna Reshetchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0744-4272
  • Inna Mykolayivna Slashchova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1764-6134
Ключові слова: профільна школа, географічні знання, методика викладання географії, компетентність, навчальна ситуація

Анотація

Метою даної статті є висвітлення особливостей формування географічних знань у профільній школі з подальшим формуванням компетентностей навчальної діяльності учнів.

Основний матеріал. Сучасне інформаційне суспільство висуває високі вимоги до особистості, якій необхідно бути готовою до постійних змін, розвитку, конкуренції в усіх сферах діяльності, що обумовлено взаємодією особистості та соціального середовища у швидкозмінних умовах.

Профільне навчання зорієнтоване на підготовку старшокласників загальноосвітньої школи, ураховує їх індивідуальні можливості, їх соціалізацію відповідно до вимог ринку праці та представляє систему профілів з установами від початкової до вищої професійної освіти.

Поступове формування профільної школи дозволяє створити умови для диференціації змісту навчання, індивідуальних освітніх програм. Вона сприяє поглибленому вивченню предметів, створенню рівних умов для повноцінної освіти різних категорій учнів, їх подальшій соціалізації та забезпеченню зв'язку між загальною і професійною освітою, де відбувається ефективна підготовка старшокласників до засвоєння програм вищої професійної освіти.

Географічні знання охоплюють біологічні, геологічні, метеорологічні, економічні, соціальні, політичні науки та мають інтегруючу сутність. Отже географія може виступати у різних навчальних профілях як основна, так і вибіркова дисципліна. Профільне викладання географії передбачає вивчення циклу предметів, які пов'язані та доповнюють один одного за змістом, видами діяльності, вивчаються як на загальноосвітньому рівні, так і на поглибленому, факультативному.

Висновки. Аналіз світового досвіду організації географічної освіти вказує на існування різних підходів до її реалізації. Набуття географічних знань, на прикладі Австралії, відбувається через вивчення природних компонентів та глобальних трансформацій. Курс географії у США знайомить учнів зі світом через інтерпретування знань про природні та економічні особливості різних регіонів світу. Географічна освіта у Великій Британії є основним навчальним предметом, який забезпечує учнів знаннями про природу, ресурси, суспільство з метою формування компетенцій щодо географічних знань, підходів, концепцій та навичок аналізу. В Україні географічна освіта входить до складу базової освіти, де формується цілісна картина навколишнього світу через узагальнення та систематизацію знань, формування географічного мислення, уміння використовувати різні методи аналізу інформації. 

З’ясовано, що основним завданням профільної освіти є створення спеціалізованої підготовки (профільного навчання) у старших класах загальноосвітньої школи, яка орієнтована на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Svitlana Ivanivna Reshetchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Inna Mykolayivna Slashchova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

магістр кафедри фізичної географії та картографії

Посилання

Vrublevs`ka, M.O. (2005). Sekrety` uspishnogo uroku geografiyi [Secrets of a successful geography lesson]. Xarkiv: Osnova, 144.

Goncharenko, S.U. (1997). Metod proektiv [Project method]. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j slovny`k [Ukrainian pedagogical dictionary]. Ky`yiv: Ly`bid`, 205.

Dovgan`, G.D (2005). Interakty`vni texnologiyi na urokax geografiyi [Interactive technologies in geography lessons]. Xarkiv: Osnova, 128.

Kobernik, S.G. (2000). Metody`ka vy`kladannya geografiyi v shkoli: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k [Methods of teaching geography at school: Textbook]. Ky`yiv: Stefad-2, 320.

Kobernik, S.G. (2005). Metody`ka navchannya geografiyi v zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladax: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k [Methods of teaching geography at secondary schools: Textbook]. Ky`yiv: Navchal`na kny`ga, 319.

Kornyeyev, V.P. (2004). Formy` navchannya geografiyi v shkoli: Posibny`k dlya vchy`telya [Forms of teaching geography at school: A guide for teachers]. Kam'yanecz`-Podil`s`ky`j: Abetka, 224.

Kornyeyev, V.P. (2004). Texnologiyi v navchanni geografiyi [Technologies in teaching geography]. Xarkiv: Vy`d. grupa «Osnova», 112.

Lavruk, M.M. (2015). Metody`ka navchannya geografiyi: prakty`chna i samostijna robota studentiv: navchal`ny`j posibny`k [Methods of teaching geography: practical and independent work of students: a textbook]. L`viv: LNU im. Ivana Franka, 136.

Navchal`na programa z geografiyi dlya uchniv 10-11 klasiv (Profil`ny`j riven`) [Curriculum on geography for pupils of 10-11 forms (Profile level) / Ministry of Education and Science of Ukraine]. Ministerstvo osvity` i nauky` Ukrayiny`. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Reshetchenko, S.I., Slashhova, I.M. (2019). Osobly`vosti dy`ferencijnogo pidxodu na urokax geografiyi [Features of the differential approach at geography lessons]. Materialy` mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi «Tendenciyi ta perspekty`vy` rozvy`tku nauky` i osvity` v umovax globalizaciyi» [Materials of the International Scientific and Practical Conference «Trends and Perspectives of Science and Education Development in the Conditions of Globalization»]. My`kolayiv, 43, 45-51.

Romanov, M.V. (2015). Interakty`vni texnologiyi navchannya shkil`noyi geografiyi u 8-9 klasax [Interactive technologies of teaching school geography at forms 8-9]. Geografichni doslidzhennya: istoriya, s`ogodennya, perspekty`vy` [Geographical Research: History, Present, Perspectives.]. Xarkiv: XNU im. V.N. Karazina, 8, 162-163.

Yacenko,V.S. (2009). Doprofil`na geografichna pidgotovka: Metody`chny`j posibny`k [Pre-professional geographical training: Methodical manual]. Xarkiv: Vy`d. grupa «Osnova», 95.

An Evaluation of Secondary School Students’ Perceptions of Geography at Key Stages 3 and 4. Аvailable at: http://shura.shu.ac.uk/15876/1/Alice%20Burnett%20%26%20Lynn%20Crowe% 20-%20Perceptions%20of%20Geography%20%28final%20revisions%29%2031-1-2017.pdf

Geography programmes of study: key stage 3. National curriculum in England. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239087/SECONDARY_national_curriculum_-_Geography.pdf

Kansas Standards For History Government And Social Studies (High School World Geography), Available at: https://www.ksde.org/LinkClick.aspx?fileticket=1DyJ29uyYBg%3D& tabid=472&portalid=0&mid

Australian curriculum. Senior secondary curriculum: Humanities and Social Sciences (Geography). Available at: https://www.australiancurriculum.edu.au/senior-secondary-curriculum/ humanities-and-social-sciences/geography/structure-of-geography/

Опубліковано
2020-08-24
Як цитувати
Reshetchenko, S., & Slashchova, I. (2020). Формування географічних знань у профільній школі. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (31), 60-67. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-31-07
Номер
Розділ
Статті