Основні напрями наукових досліджень безперервної географічної освіти

  • Alеxаnder Olegovych Zhеmеrоv Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4840-4122
Ключові слова: безперервна географічна освіта, принципи безперервної освіти, основні напрями безперервної географічної освіти

Анотація

Вступ. У статті наголошується, що концепцію безперервної освіти в її сучасному вигляді вперше представив на форумі ЮНЕСКО в 1965 р. P. Langrand. Пізніше концепція розроблялася багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими, в тому числі - у галузі географічної освіти. Закон України «Про освіту» (1991) проголошує спадкоємність як один із принципів сучасної освіти в країні. У даний час в Україні розробляється і впроваджується концепція безперервної географічної освіти та її окремих ланок.

Мета статті - висвітлити основні напрями в наукових дослідженнях безперервної географічної освіти.

Основний матеріал. Безперервна географічна освіта (БГО) розвивається переважно як феномен практики і не має достатнього теоретичного обґрунтування. Основними напрямами наукових досліджень БГО є:

1-й напрям - вивчення системного, цілісного характеру БГО (дошкільної, шкільної, вищої, післядипломної освіти). Між етапами навчання повинна бути чітка спадкоємність цілей, змісту, засобів, форм і методів навчання. Це випливає з принципу інтеграції (у даному випадку - вертикальної інтеграції).

2-й напрям пов’язаний із необхідністю ефективної реалізації принципу індивідуалізації навчання у системі БГО. Навчальні заклади зараз знаходяться на стадії інтуїтивного пошуку рішень.

3-й напрям пов’язаний з принципом креативності (творчості), реалізація якого має забезпечити формування творчої особистості – головного суб’єкта безперервної освіти.

4-й напрям - наукова розробка проблеми комунікації у загальній та спеціальній (професійній) освіті. Це також є підставою для своєчасного вибору студентом майбутньої сфери своєї професійної діяльності. Це принцип прагматизму і диференціації викладання у системі БГО.

5-й напрям пов’язаний із принципом динамізму БГО. Важливо виробити динамічний підхід до навчання – уміння засвоювати нові досягнення науки і техніки (такий підхід украй рідкісний на нижчих рівнях освіти).

Висновки. Ґрунтуючись на досвіді Харківського обласного та університетського центру безперервної географічної освіти, вважаємо, що напрями досліджень, викладені у статті, є важливими, хоча цей перелік можна розширити.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Alеxаnder Olegovych Zhеmеrоv, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат географічних наук, професор кафедри фізичної географії та картографії

Посилання

Lengrand, P. (1970). Introduction to Lifelong Education. Paris: The UNESCO Press, 99.

Dave, R.H., ed. (1976). Foundations of Lifelong Education. Some Methodologikal Aspekts. Paris: Pergamon Press, 15-55.

Hummel, Ch. (1977). Education Today for the World of Tomorrow. Paris, UNESCO, 200.

Zhemerov, O.O., Levy`cz`ky`j, I.Yu. (1996). Deyaki aspekty` organizaciyi i funkcionuvannya regional`nogo centru bezperervnoyi geografichnoyi osvity` ta metody`ky` vy`kladannya geografichny`x dy`scy`plin [Some aspects of organization and operation of the regional centre of continuous geographical education and methods of teaching geographical disciplines]. Source of Pedagogical Skills, 13, 17-18.

Zhemerov, O.O., Levy`cz`ky`j, I.Yu. (1997). Bezperervna geografichna osvita [Continuous geographical education]. Ukrainian Geographical Journal, 2, 70-72.

Shy`shhenko, P.G. (2000), Bezperervna geografichna osvita: dy`dakty`chno-vy`xovni aspekty`, zasoby` navchannya [Continuous geographical education: didactic and educational aspects, means of education]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 1, 6-7.

Koval`chuk, I. (2001). Dosvid i shlyaxy` realizaciyi bezperervnoyi geografichnoyi osvity` Ukrayiny` [Experience and ways of implementation of continuous geographical education in Ukraine]. Bulletin of the Lviv National University. Ser. Pedagogical, 15, 289-297.

Shy`shhenko, P.G., Munich, N.V. (2002). Geografichna osvita: problemy` aktualizaciyi v sy`stemi shkola-vuz [Geographical education: problems of actualization in the school-University system]. The Problems of Continuous Geographical Education and Cartography, 3, 11-16.

Zhemerov, O.O. (2003). Naukovi osnovy` reformuvannya bezperervnoyi geografichnoyi osvity` [Scientific basis for reformation of continuous geographical education]. Modernizaciya i reformuvannya seredn`oyi, vy`shhoyi i pislyady`plomnoyi geografichnoyi ta kartografichnoyi osvity` v krayinax SND: dosvid, problemy`, perspekty`vy` [Modernization and reform of secondary, higher and postgraduate geographic and cartographic education in CIS countries: experience, problems, prospects: materials of the XII Intern. sciences’.-method. seminar]. Vinnitsa: Anteks-U Ltd, 8-10.

Kornyeyev, V.P. (2003)/ Sy`stema neperervnoyi geografichnoyi osvity` i pry`ncy`py` yiyi pobudovy` [System of continuous geographical education and principles of its construction Modernizaciya i reformuvannya seredn`oyi, vy`shhoyi i pislyady`plomnoyi geografichnoyi ta kartografichnoyi osvity` v krayinax SND: dosvid, problemy`, perspekty`vy` [Modernization and reform of secondary, higher and postgraduate geographic and cartographic education in CIS countries: experience, problems, prospects: materials of the XII Intern. sciences’.-method. seminar]. Vinnitsa: Anteks-U Ltd, 11-13.

Zhemerov, O.O. (2005). Olimpiadni zavdannya z rozv’yazannyamy` [Olympiad tasks and solutions]. Xarkiv: Osnova, 256.

Zhemerov, O.O. (2007). Geografichni olimpiady` [Geographic Olympiad]. Xarkiv: Osnova, 256.

Levickij, I.Ju., Peresad’ko, V.A., Rusnak, T.V., Zhemerov, A.O., Bajnazarov, A.M. (2011). Istorija stanovlenija nauchno-metodicheskih seminarov na kafedre fizicheskoj geografii i kartografii Har’kovskogo nacional’nogo universiteta im. V.N. Karazina [History of formation of scientific and methodical seminars at the Department of physical geography and cartography of V.N. Karazin Kharkiv National University]. Geography and Ecology at School of XXI Century, 9, 34-40.

Zhemerov, A.O. (2012). Geografija [Geography]. Novejshij polnyj spravochnik shkol’nika: 5-11 klassy. V 2-h T. [The newest complete directory of pupil: forms 5-11. 2 T.]. T.1. Moskva: Jeksmo, 484-576 (+ 1 CDRom).

Memorandum nepreryvnogo obrazovanija Evropejskogo Sojuza (2000) [Memorandum of Continuing Education of the European Union]. Lisbon. Available at: http://www.znanie.org/jornal/n2_01/mem_nepr_obraz.html

Опубліковано
2019-07-31
Як цитувати
ZhеmеrоvA. (2019). Основні напрями наукових досліджень безперервної географічної освіти. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (29), 96-101. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2019-29-11
Номер
Розділ
Статті