Формування Soft Skills у процесі підготовки географів у класичному університеті

  • Людмила Миколаївна Нємець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Катерина Юріївна Сегіда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Катерина Олександрівна Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Марина Олександрівна Логвинова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: soft skills, гнучкі навички, мʼякі навички, соціальні навички, якість вищої освіти, компетентність, працевлаштування

Анотація

Визначено роль soft skills, так званих «мʼяких/гнучких навичок» у сучасному світі для успішного працевлаштування, карʼєрного та особистого розвитку. Проаналізовано та узагальнено результати досліджень щодо формування soft skills та визначення їхньої ролі у забезпеченні якості вищої освіти під час підготовки географів у класичному університеті. Проведено комплексний аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду формування та удосконалення soft skills, проаналізовано їхні класифікації та провідні навички. Узагальнено досвід кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства з питань розвитку та удосконалення soft skills студентів у навчальній та позанавчальній діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Cornalli F. Training and developing soft skills in higher education / F. Cornalls [Electronic resource] // 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAdʼ18). – Mode access : http://headconf.org/head18/wp-content/uploads/pdfs/8127.pdf.

Guerra-Báez1 S. P. A panoramic review of soft skills training in university students [Electronic resource]. – Mode access : https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-85572019000100308&script=sci_arttext&tlng=en.

International Bureau of Education [Electronic resource]. – Mode access : http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/s/soft-skills.

Methodological approach for a common framework of Soft Skills at work, 2015 [Electronic resource]. – Mode access : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projectresult-content/dce32717-6cfc-4b23-b7af-e4effad68f21/Framework_soft_skill_Report.pdf.

Ratnaningsih D. J. Open and Distance Education Systems: do they enhance Graduatesʼ Soft Skills? The results from 2009 Universitas Terbuka Tracer Study / D. J. Ratnaningsih. – Mode access : https://www.researchgate.net/publication/307692801_Open_and_Distance_Education_Systems_do_they_enhance_Graduates%27_Soft_Skills_The_results_from_2009_Universitas_Terbuka_Tracer_Study.

Nganga T. K. Soft Skills Integration in Teaching Professional Training: Novice Teachersʼ Perspectives / T. K. Nganga, H. M. Yunusa, N. H. Hashima // Procedia – Social and Behavioral Sciences [Electronic resource] – 2015. – Vol. 186. – Р. 835–840. – Mode access : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024647.

The 7 Soft Skills You Need to Be Successful [Electronic resource]. – Mode access : https://www.omniagroup.com/the-7-soft-skills-you-need-to-be-successful/.

The Three Types of Soft Skills [Electronic resource]. – Mode access : https://www.conovercompany.com/the-three-types-of-soft-skills/.

Top Soft Skills Employers Value With Examples [Electronic resource]. – Mode access : https://www.thebalancecareers.com/list-of-soft-skills-2063770.

Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування / К. О. Коваль // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2015. – № 2. – С. 162–167. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1198.

Наход С. А. Значущість soft skills для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій / С. А. Наход // Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 63. – С. 131–135. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23921/1/Nakhod%20S.%20%D0%90..pdf.

Нємець Л. М. Теоретизація поняття «індивідуальні освітні траєкторії» та їх роль у забезпеченні якості вищої освіти / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, М. О. Логвинова // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-метод. праць. Вип. 8. – Харків, 2019. – С. 31–45.

Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоровʼя. – Режим доступу : https://www.who.int/ru.

Офіційний сайт кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Режим доступу : http://soceconom-region.univer.kharkov.ua.

Офіційний сайт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Режим доступу : http://univer.kharkov.ua.

Проект ЗУ «Про освіту», червень 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/proekt-zu-pro-osvitu-1.pdf.

Тілікіна Н. В. Навички XXI століття як умова виходу молоді на ринок праці / Н. В. Тілікіна, М. О. Кримова // Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5–6. – С. 21–28. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7065&i=3.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Нємець, Л. М., Сегіда, К. Ю., Кравченко, К. О., & Логвинова, М. О. (2020). Формування Soft Skills у процесі підготовки географів у класичному університеті. Проблеми сучасної освіти, (11), 28-41. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17636

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)