Зареєструватися

Профіль
У яких журналах на цьому сайті Ви хочете зареєструватися?
 • Accents and Paradoxes of Modern Philology
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми державного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми сучасної медицини
  Запитати наступні ролі.
 • Біофізичний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Державне будівництво
  Запитати наступні ролі.
 • Дриновський збірник
  Запитати наступні ролі.
 • Когніція, комунікація, дискурс
  Запитати наступні ролі.
 • Комп’ютерні науки та кібербезпека
  Запитати наступні ролі.
 • Людина та довкілля. Проблеми неоекології
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки кафедри педагогіки
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
  Запитати наступні ролі.
 • Психіатрія, неврологія та медична психологія
  Запитати наступні ролі.
 • Психологічне консультування і психотерапія
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми сучасної освіти
  Запитати наступні ролі.
 • Соціальна економіка
  Запитати наступні ролі.
 • Теорія та практика державного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник
  Запитати наступні ролі.
 • Східно-європейський фізичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Український соціологічний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Журнал фізики та інженерії поверхні
  Запитати наступні ролі.
 • Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку
  Запитати наступні ролі.
 • Фотобіологія та фотомедицина
  Запитати наступні ролі.
 • Харківський історіографічний збірник
  Запитати наступні ролі.
 • Часопис з юридичних наук
  Запитати наступні ролі.
 • Часопис соціально-економічної географії
  Запитати наступні ролі.
 • «SOCIOПРОСТІР:МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬЗ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»
  Запитати наступні ролі.
 • Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Хімія»
  Запитати наступні ролі.
Якщо Ви запитуєте в журналі роль рецензента, будь ласка, зазначте свої наукові інтереси.