М. М. Лунин. Христианство в Римской империи

  • Ю. А. Голубкин
  • А. С. Куликова (Голубкина)

Анотація

Резюме

Голубкін Ю. О., Кулікова Г. С. М. М. Лунін. Християнство в  Римській імперії

Текст, який ми публікуємо нижче  — продовження нашої публікації в журналі «Віра і  розум» (2003. — № 4. — С. 323–332; 2004. — № 5. — С. 172–182), це текст лекції професора всесвітньої історії Харківського університету Михайла Михайловича Луніна (1807–1844). Вона відтворюється в записі Д. Чірікова. М. М. Лунін першим серед вітчизняних істориків зробив спробу створити узагальнюючу працю з всесвітньої історії, ґрунтуючись на аналізі першоджерел. Дана публікація розглядає частину цього наукового доробку — лекції з історії християнства в Римській імперії.

Ключові слова: М. М. Лунін, християнство, Церква, Римська імперія.

 

Summary

Y. Golubkin, A.   Kulikova. M. M. Lunin. Christianity in the Roman Empire

The publication of the text below  — is a continuation of our publication in the journal «Віра і розум» (2003. — № 4. — С. 323–332; 2004. — № 5. — С. 172–182) it is the lecture of Pprofessor of General History of Kharkiv University Mikhail Mikhailovich Lunin (1807–1844). It is reproduced in the record D. Chirikov. M. M. Lunin was the first in our country, who made an attempt to write general work on world history, based on source analysis. This publication considers the  part of his scientific work  — lectures on the history of Christianity in the Roman Empire.

Key words: M. M. Lunin, Christianity, the Church, the Roman Empire.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Голубкин, Ю. А., & Куликова (Голубкина), А. С. (2016). М. М. Лунин. Христианство в Римской империи. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5025