Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим данным

  • Г. В. Бейдин
  • М. Н. Григорьянц

Анотація

Резюме

Бейдін Г. В., Григор’янц М. М. Зв’язки племен скіфо-сарматської доби Лівобережної України з  Півничним Причорномор’ям за нумізматичними даними

Стаття присвячена аналізу знахідок античних монет VI ст. до н. е. — I ст. до н. е., знайдених на території Лівобережної України за останні 200 років. Аналізу піддаються 16 монет Північнопричорноморського карбування (9  монет міст Боспору, 7  монет Ольвії), три монети випущені в  Македонії та Істрії. На основі аналізу знахідок робиться висновок, що пріоритет торгівельних зв’язків з  скіфо-сарматським населенням належав Ольвії та Пантікапею. Роль Більського городища визначається як лідируюча у  торгівельних зв’язках у  скіфський час на Лівобережній Україні.

Ключові слова: античні монети, Північне Причорномор’я, Ольвія, Пантікапей, Лівобережна Україна.

 

Summary

G. Beydin, M. Grigor’yanc. Connections of Tribes of Scythian-Sarmatian Time of the  Territory of Left-bank Ukraine with North Black Ssea Region According Numismatic Data

The article is devoted to analysis of finds to the ancient coins of VI BC to I AD, discovered on the territory of Left-bank Ukraine for the last 200  years. Analyzed sixteen coins North Black Sea region coinage (nine coins of city of Bosporus, seven coins of Olbia), three coins produced by the rulers of Macedonia and Istrium. On the basis of analysis of finds supposition is done about trade-routes in Scythian-Sarmatian time and about the leading role of North Black Sea cities of Olbia and Ppantikapeum in Greece-Barbarian trading operations by VI—III BC and diminishing of level of point-of-sale operations in Sarmatian time from II BC. The role of Belskoe of site of ancient settlement is marked as a large shopping center on Left-bank Ukraine in Scythian time.

Key words: Antic coins, North Black Sea Region, Olbia, Pantikapeum, Left-Bank Uukraine.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Бейдин, Г. В., & Григорьянц, М. Н. (2016). Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим данным. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5011

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)