Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половине ХІV—ХV вв. (по данным письменных и археологических источников)

  • А. И. Кузь

Анотація

Резюме

Кузь А. І. Вогнепальна артилерія в  Північному Причорномор’ї у  другій половині XIV—XV  ст. (за даними писемних і  археологічних джерел)

Стаття присвячена вивченню вогнепальної артилерії в  Північному Причорномор’ї в  другій половині XIV—XV  ст. Автор у  своєму дослідженні розглядає процес появи і  поширення цієї зброї, кількісні характеристики, класифікацію та місце виробництва. При цьому залучає значний об’єм писемних та археологічних джерел. Основна увага зосереджена на генуезьких колоніях Криму, через які поширювалася вогнепальна зброя. Проаналізовані основні проблеми, пов’язані з  артилерійською справою в  регіоні.

Ключові слова: зброя, гармати, Причорномор’я, генуезці, поширення, гарнізон, фортеця.

 

Summary

A. Kuz’. Fire-arms in Northern Black Sea Ccoast in second Half ХІV—ХV centuries (According to Written and Archaeological sources)

The article covers studying of fire artillery in Northern Black Sea Coast in second half XIV—XV centuries. The author in the research considers process of occurrence and distribution of this weapon, quantitative characteristics, classification and a point of production. Thus involves considerable volume of written and archaeological sources. The basic attention is concentrated to the Genoa colonies of Crimea through which the firearms extended. The analysed basic problems connected with a gunnery in region.

Key words: the weapon, guns, Black Sea Coast, genoeses, distribution, garrison, a  fortress.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Кузь, А. И. (2016). Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половине ХІV—ХV вв. (по данным письменных и археологических источников). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5005