Индоевропейская проблема и Балканы

  • А. Г. Чередниченко

Анотація

Резюме

Чередниченко А. Г. Індоєвропейська проблема та Балкани

Первісна індоєвропейська глотофорна громада, скоріш за все, була порівняно невеликим етносом, що швидко пересувався. Формування індоєвропейської прамови з  її діалектною диференціацією та передумовами подальшої дивергенції відбувалося в  процесі взаємодії індоєвропейського глотофорного ядра з  субстратом первісної мовної неперервності (подібної до тої, що існує на острові Нова Гвінея) на достатньо великій території. «Епіцентр» індоєвропеїзації можливо локалізувати в  Балкано-Егейському регіоні та пов’язати з  найдавнішими неолітичними культурами півдня Балкан (VII—VI тис. до н. е.). Це культури Пелопонесу, Фесалії та Македонії, тобто областей навколо Олімпу Елідського та Олімпу Фесалійського. Можливо, саме з  цим пов’язано шанування Олімпу як житла богів в  давньогрецькій і  римській традиціях, уявлення індоарієв про існування священної гори Меру в  центрі всесвіту, іраноаріїв  — про священну гору Хара Березайті (Ельбурс). Археологічні дослідження показали, що на півдні Балканського півострова в  VII тис. до н. е. сформувався самостійний центр неолітизації. Це корелюється з  гіпотезою Е. К. Ренфр’ю, згідно з  якою виникнення прамов відомих мовних сімей відбувалося в  центрах переходу від мисливства і  збиральництва до землеробства та скотарства.

Ключові слова: індоєвропейці, прамова, прабатьківщина, глотогенез, етногенез, «неолітична революція», вогнище неолітизації.

 

Summary

A. Cherednichenko. The Indo-Eeuropean Problem and the Balkans

The prehistoric Indo-European-speaking community might be a small ethnos that migrated quickly. Forming of the Indo-European proto-language with its differentiation and preconditions for subsequent divergence was going on process of interaction of the Indo-European-speaking kernel with substratum of prehistoric linguistic continuity (like New Guinean) on the large territory. “Epicenter” of indo-europeazation (the Indo-European homeland) may be localized in the Balkan-Aegean region. It is associated with Neolithic cultures of the south of the Balkans (VII—VI m. B.C.). These are Neolithic cultures of Ppeloponnesus, Thessaly and Macedonia. Pperhaps worship of Olympus as sacred mountain in Old-Greek and Roman traditions, worship of Hara Berezaiti (Elburs) as sacred mountain in Iranian Aryan tradition, worship of Meru as sacred mountain in Indo-Aryan tradition were caused by memory about Olympus of Elide and Olympus of Thessaly. Archaeologists came to the conclusion about origin of independent hearth of neolithization in the south of the Balkans. This conclusion is correlated with the conception by C. Renfrew. Lord A. C. Renfrew proves that origin of proto-languages of language families took place in the centers of origin of productive economics.

Key words: the Indo-Europeans, proto-language, homeland, glottogenesis, ethnogenesis, the “Neolithic revolution”, the hearth of neolithization.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Чередниченко, А. Г. (2016). Индоевропейская проблема и Балканы. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4998

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)