Синона. Пути трансформации византийской налоговой практики

  • К. Ю. Бардола

Анотація

Резюме

Бардола К. Ю. Синона. Шляхи трансформації візантійської податкової практики

Основне місце в статті приділяється візантійському податкового інституту синона, яка грала важливу роль в процесі оподаткування Візантії протягом V—XII ст. Автор спробував наново проаналізувати відомості джерел різних періодів, які надають інформацію про синону, і простежити зміни в характері цієї податкової практики. У статті зроблено припущення, що синона спочатку була супутником додаткового оподаткування, державної закупівлі за фіксованими цінами продукції, яку виробляли основні сільгоспвиробники. Але після певного періоду використання синони в такій якості, вона стала асоціюватися з додатковим оподаткуванням, і таким чином до IX ст. перетворилася на додатковий податок. Цей податок стягувався з користувачів оброблюваних земель певного розміру (або продуктивності). Найбільше значення сінона набуває з поширенням орендних договорів та системи паріческіх наділів, і застосовувалася поряд з іншими додатковими прибутковими (майновими) податками.

Ключові слова: Історія Візантії, оподаткування, податки, земельний податок, примусовий викуп, синона, coemptio.

 

Summary

K. Bardola. Synone. Ways of Transforming of Tax Practice in the Byzantine empire

The main place is given to the Byzantine such tax practice as a «synone», which played an important role in the Byzantine tax for V—XII centuries. The author has tried to reexamine the information sources from different periods, which provide information on a «synone». As a result of this has allowed us to analyze changes in this tax usage. The article suggested that in early Byzantine period «synone» was related to additional taxation by the state at a fixed price procurement of military supplies, which the main agricultural producers gave rise to. probably that after a certain period of use of the «synone» in that capacity, it became associated with the additional taxation and was transformed to additional tax. This tax was levied from the users of the cultivated land of a certain size (or productivity) and thus can be considered as a kind of income tax. The «synone» acquires the greatest importance in time of the spread of leases and the paroikia, and used along with other additional income (property) taxes.

Key words: History of Byzantium, taxation, compulsory purchase , land taxes, synone, coemptio.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Бардола, К. Ю. (2016). Синона. Пути трансформации византийской налоговой практики. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4962

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)