Первые шаги Октавиана в политике и образ «нового Цезаря»

  • А. Н. Токарев

Аннотация

Резюме

Токарев А. М. Перші кроки Октавіана в політиці та образ «нового Цезаря»

У статті розглядається політика Октавіана в сфері ідеології на початку його кар’єри. У цей час для Октавіана головним були легітимація його положення та створення образу «нового Цезаря». На думку автора, жоден з його вчинків не можна інтерпретувати як «республіканську» акцію. Октавіан спирався на традиційні римські уявлення, широко використовував «цезаріанські» гасла, і його поведінка повністю вписується в рамки політики populares. Створення образу «нового Цезаря» жадало від нього спадкування дій «популяра» Юлія Цезаря.

Ключові слова: Октавіан, Цицерон, образ «нового Цезаря», «республіканізм».

 

Summary

A. Tokarev. Octavian’s early Political career and Image of a «New caesar»

The article is devoted Octavian’s policy in ideology sphere in his early career. A legitimation of the political position and creation of an image of «new Caesar» were the main thing for Octavian at this time. According to the author, no of his acts can be interpreted as the «republican» action. Octavian relied on the traditional Roman representations, widely used «Caesarian» slogans, and his activity is completely entered in the frameworks of a populares policy. Creation of an image of «new Caesar» demanded from him inheritance of «popularis» Julius Caesar actions.

Key words: Octavian, Cicero, image of «new Caesar», «republicanism».

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2016-02-20
Цитировано
0 статей
Как цитировать

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)