Царство Софена в восточной политике Помпея

  • С. Д. Литовченко

Анотація

Резюме

Літовченко С. Д. Царство Софена в східній політиці Помпея

Більшість дослідників вважає, спираючись на повідомлення Аппіана, що після арешту Тиграна Молодшого Помпей передав Софену каппадокійському цареві Аріобарзану І. Однак деякі вчені звертали увагу на протиріччя в повідомленні Аппіана. Грецький автор приписував спочатку Тиграну Молодшему, а потім і Аріобарзану I не тільки Софену, але й віддалену Гордіену. Далі Аппіан додав незвичне пояснення, що ці дві держави в його часи називають Малою Вірменією. Крім того, ні в часи Помпея, ні у II ст. н. е. Софена и Гордіена ніколи не мали назви Мала Вірменія та не входили до складу цієї держави. Тому можна визнати, що твердження Аппіана не може буди визнано беззаперечним.

Можна впевнено стверджувати, що Софена, так само як і Гордіена, були повернені Тиграну II, про що можна знайти натяк в повідомленні Діона Кассія. Про приналежність царства до Великої Вірменії свідчать й листи Цицерона часів його кілікійського намісництва. Цицерон розглядає Євфрат як кордон між Каппадокією та Великою Вірменією.

Ключові слова: Тигран ІІ, Тигран Молодший, Гней Помпей, Софена, Гордіена, Аппіан.

 

Summary

S. Litovchenko. The Kingdom of sophene in the eastern Policy of Pompey

Most researchers believe, referring to Appian’s message, that after his arrest Tigranes the Younger, Pompey handed Sofene to the Cappadocian king Ariobarzanes I. However, some historians noted the contradiction in Appian’s comments. The Greek author attributed not only Sofene, but Gordyene not bordering with it first Tigranes the Younger, and then Ariobarzanes I. Besides it, Appian added an unusual explanation that both of the states in his time, were called Lesser Armenia. In addition, neither in the time of Pompey, nor in the II AD Sofene and Gordyene were ever called Lesser Armenia and were parts of this state. Therefore, we can acknowledge that Appian’s statement can not be considered completely reliable. It's safe to say that Sofene as well as Gordyene, was returned to Tigranes II, which Dion Cassius hinted in his message at. Cicero’s letters indicate that the kingdom belonged to Great Armenia during the time of his governorship of Cilicia. Cicero considers the Euphrates the boundary between Great Armenia and Cappadocia.

Key words: Tigranes II, Tigranes the Younger, Pompey, Sofene, Gordyene, Appian.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Литовченко, С. Д. (2016). Царство Софена в восточной политике Помпея. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4959