«Царская дорога» Дария I и Армения

  • А. Ж. Арутюнян

Анотація

Резюме

Арутюнян А. Ж. «Царська дорога» Дарія I та Вірменія

До сьогодення залишається суперечливим питання про частину маршруту «Царської дороги» Дарія І, яка проходила по території Великої Вірменії. Ця проблема привертала увагу лише невеликого кола дослідників. Розбіжності виникли, в першу чергу, у зв’язку з досить нечіткими відомостями Геродота. Певна складність вирішення проблеми зумовлена також відсутністю будь-яких інших письмових свідчень і археологічних даних. Ми спробували відповісти на поставлені питання, спираючись на аналіз даних давньогрецьких першоджерел.

Ключові слова: «Царська дорога», Вірменія, Ахеменідський Іран, династія Оронтідов (Ервандуні), Геродот, Селевкіди, гори Вірменський Тавр.

 

Summary

H. Harutyunyan. “Royal Road” of Darius I and Armenia

The problem of route of “Royal Road” of Darius I held on the territory of Great Armenia is still debatable. This problem was searched by little number of scientists. Differences emerged in the first place due to vague information of Herodotus. Specified complexity causes by lack of any other written evidence and archaeological data. We tried to answer this question through to analysis of ancient Greek origins.

Key words: “Royal Road”, Armenia, Achemenid Persia, dynasty of Orontids (Ervandouni), Herodotus, Armenian Taurus mountains.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-19
Цитовано
Як цитувати
Арутюнян, А. Ж. (2016). «Царская дорога» Дария I и Армения. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 12. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4880