Комплекси салтово-маяцької культури з багатошарового посе- лення Червоний Шлях-І на Харківщині

  • Віктор Игоревич Квітковський Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, преподаватель
Ключові слова: Комплекси салтово-маяцької культури з багатошарового посе- лення Червоний Шлях-І на Харківщині

Анотація

Багатошарове поселення Червоний Шлях-І містить відкладення салтівської, бон- дарихінської, зрубної культур і грунтовий могильник з похованнями зрубної і Мар'янівській культур. До періоду існування салтівсько-маяцької культури відносяться 8 комплексів —3 житла, 1 господарська будівля та 4 ями. В житлі 2 була виявлена піч-кам’янка, риси якої зближують її з обігрівальними приладами ранньослов’янських пам’яток типу Сахнівки, що може свідчити про слов'яно-салтівські контакти в рамках поселення. На це вказують і керамічні матеріали селища — фрагменти сковорідок, дисків і біконічних судин. Серед господарських комплексів виділяється овальна яма 2 з культовим похованням собаки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Буйнов Ю. В., Дегтярь А. К. Грунтовой могильник позднего бронзового века Червоній Шлях- 1 в басейне Северского Донца // ВХУ. Історія. — 2005. — № 701. — Вип. 37.

Буйнов Ю. В. Поселення бондарихінської культури біля с. Червоний Шлях на Харківшщині // ВХУ. Історія. — 2003. — № 594. — Вип. 35.

Буйнов Ю. В. Грунтовой могильник срубной культуры у с. Червоный Шлях на Харьковщи- не // История и археология Слободской Украины. — Харьков, 1992.

Буйнов Ю. В. Пам’ятки мар’янівської культури в Лівобережній Лісостеповій Україні // ВХУ. Історія. — 2000. — № 485. — Вип. 32.

Лаптев А. Средневековый керамический комплекс селища Червоный Шлях // Середньо- вічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали V Міжнарод. студ. наук. археологічноï конф. 14–16 квiтня 2006 р. — Чернігів, 2006.

Лаптев А. А. Сковородки и крышки в раннесредневековом керамическом комплексе верх- недонецких поселений Мартовое-6 и Червоный Шлях-1 // Харьковский археологический сборник — Х., 2008. — Вып. 3.

Буйнов Ю. В. Дегтярь А. К. Отчет о работе Севрско-Донецкой археологической экспедиции Харьковского госуниверситета в 1988 году // НА ІА НАНУ. — 1988/60.

Буйнов Ю. В. Отчет об археологических исследованиях в Харьковской области за 1990 год // НА ІА НАНУ. — 1990/272.

Чернигова Н. В. Материалы к характеристике Верхнесалтовского археологического комплекса VІІІ—Х вв. (селище у с. Нетайловка) // ВХУ. Історія. — 1998. — № 413. — Вип. 30.

Афанасьев Г. Е. Население лесостепной зоны бассейна среднего Дона в VIII—X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры) // АОН. — М., 1987. — Вып. 2.

Колода В. В. Житла раннього середньовіччя у Верхньому Салтові // Археологія. — 2000. — № 4.

Квитковский В. И. Жилища селища салтово-маяцкой культуры Коробовы Хутора // Степи Европы в эпоху средневековья. — Донецк, 2012. — Т. 9.

Квитковский В. И. Раннесредневековые жилища селища Пятницкое-І // Салтово-маяцька археологічна культура: проблеми та дослідження. — Х., 2013.

Плетнева С. А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура // МИА. — 1967. — № 142.

Квитковский В. И. К вопросу о конструкциях стен в жилищах салтово- маяцкой культуры Ле- состепного Подонцовья // Верхнедонской археологический сборник. — Липецк, 2014. — Вып. 6.

Красильникова Л. І. Вогнища і печі в спорудах хозарського часу зі Степового Подонців’я // Археологія. — 2003. — № 2.

Квитковский В. И. Отопительные сооружения на поселениях салтовской культуры в лесостепной зоне бассейна Северского Донца // Дивногорский сборник. — Воронеж, 2009. — Вып. 1.

Свистун Г. Е. Раннесредневековые жилища на Чугуевском городище (по материалам ис- следований 2006 и 2007 годов) // Древности, 2009: Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 8.

Пархоменко О. В. Поселение салтовской культуры у с. Жовтневое // Земли Южной Руси в ІХ—XIV вв. — К., 1985.

Міхеєв В. К., Дяченко О. Г. Дослідження ранньосередньовічного поселення поблизу с. Суха Гомольша // Археологічні дослідження в Україні 1969 року. — К., 1972. — Вип. 4.

Кравченко Э. Е. Постройки археологического комплекса у с. Сидорово (среднее течение Северского Донца) // Археологический альманах. — Донецк, 2011. — № 25.

Красильников К. И. Население Степного Подонцовья в хазарское время // Дивногорский сборник. — Воронеж, 2009. — Вып. 1.

Приходнюк О. М. Археологічні пам'ятки Середнього Придніпров'я VI—IX ст. н. е. — К., 1980.

Любичев М. В. Памятники типа сахновки на Северском Донце // ВХУ. Історія. — 2002. — № 566. — Вип. 34.

Костылева А. Комплексы с захоронениями собак на памятниках салтово-маяцкой культуры // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса, 2013 — Вип. 5.

Михеев В. К. Подонье в составе Хазарского каганата — Х., 1985.

Опубліковано
2018-08-20
Цитовано
Як цитувати
Квітковський, В. И. (2018). Комплекси салтово-маяцької культури з багатошарового посе- лення Червоний Шлях-І на Харківщині. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 14(14), 156-164. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11208