Тваринництво пізніх сіверян на слов’яно-хозарському порубіжжі (частина 2)

  • Владимир Колода Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Ско- вороды, доцент кафедры истории Украины, заведующий археологической лабораторией
Ключові слова: раннє середньовіччя, східна Україна, сіверяни, роменська культу- ра, полювання, тваринництво.

Анотація

Запропонована робота являє собою кількісний видовий та демографічний аналіз археозоологічних комплексів ранньосередньовічних роменських пам’яток Харківської області. Отримані дані дають підстави розглядати мисливський промисел як важливий та традиційно вихідний вид господарювання сіверян. Однак в деяких випадках архезоологічний матеріал вказує на відчутне культурно-економічний вплив ззовні, як з  боку  носіїв  салтівської  культури,  так  і  з  боку  Київської  Русі,  що  втілюється у збільшення кількості решток домашніх тварин та в специфічності демографічної структури цих решток. Дані, що отримані нами, дають підстави говорити про достат- ню гнучкість господарчого укладу літописних сіверян.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Кройтор Р. В., Колода В. В. Животноводство поздних северян на славяно-хазарском погра- ничье (Часть 1) // Древности, 2014–2015: Харьковский историко-археологический ежегод- ник. — Вып. 13. — Х., 2015.

Кройтор Р. В. Археозоологічний комплекс з поселення Уч-Баш. // Археологія. — 2012. —№ 1.

Колода В. В., Фоменко Г. Н. Остеологические материалы из славянских жилищ на городище Мохнач // Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4–6 ноября 2004 г.). — Х., 2004.

Горбаненко С. А., Колода В. В. Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжні. — К., 2013.

Колода В. В., Колода Т. О. Старожитності с. Мохнач та його округи // Археологічний літопис лівобережної України. — 2001.

Колода В. В. Новий могильник салтівської культури на Харківщині // Старожитності Лівобережного Подніпров'я — 2015: збірник наукових праць. — К., 2015.

Колода В. В. Створення оборонних споруд Мохначанського городища та динамка заселення його округи // Археологія. — 2007. — № 2.

Винников А. З. Славяне лесостепного Дона в раннем средневековье (VIII — начало XI века). — Воронеж, 1995.

Опубліковано
2018-08-17
Цитовано
Як цитувати
Колода, В. (2018). Тваринництво пізніх сіверян на слов’яно-хозарському порубіжжі (частина 2). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 14(14), 122-132. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11194