Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 2:1 електроліту

  • О. І. Гордієнко
  • М. О. Баранник
  • Є. О. Гордієнко
Ключові слова: адгезія, теорія ДЛФО, еритроцити, Streptococcus thermophilus, електростатичні взаємодії, дебаївський радіус, поверхневий потенціал

Анотація

У моделі двоступеневої сорбції на першому кроці здійснюється в основному оборотне прикріплення, тоді як на другому відбувається безповоротний молекулярний і клітинний адгезійний процес. Важливим чинником, що впливає на адгезійні процеси, є фізико-хімічні характеристики середовища, зокрема присутність в ньому двохвалентних катіонів. У даній роботі оцінювалась роль електростатичної складової у міжклітинній взаємодії в середовищах з різною концентрацією 2:1 електроліту на першому оборотному етапі адгезії та імовірність подальшого утворення специфічного зв’язку. Визначальну роль в міжклітинному адгезійному процесі на першому етапі відіграють електростатичні взаємодії. Отримані експериментальні результати та теоретичні розрахунки параметрів електростатичної взаємодії вчергове підтвердили прийнятність моделі двоступеневої сорбції та теорії ДЛФО для описання міжклітинної адгезії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Marshall K.C. Mechanism of the initial events in the sorption of marine bacteria to surfaces / K.C. Marshall, R. Stout, R. Mitchell // J. Gen. Microbiol. – 1971. - V.68. - P. 337–348.

2. Carnazza S. New advances in cell adhesion technology / S. Carnazza // Nanoparticles and Nanodevices in Biological Applications, Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. – 2009. – V. 4. – Р. 69-130.

3. Israelachvili J. Intermolecular and Surface forces / J. Israelachvili // 3rd ed. In: Academic Press, Burlington, 2011. – 674 p.

4. . Bell G.I. Models for the specific adhesion of cells to cells // Science. – 1978. – V. 200. – P.618-627.

5. Petelska A. D. The effect of contrast medium SonoVue on the electric charge density of blood cells/ A.D. Petelska, J.R. Janica, J.Kotynska, U.Łebkowska, Z.A. Figaszewski //J. Membrane Biol. – 2012. – V.245. – P.15–22.

6. Anikieieva M.O. Surface charge of erythrocytes and lactobacilli S. thermophilus and their intercellular adhesion depend on the concentration of bivalent cations / M.O. Anikieieva, S.L. Rozanova, S.Ye.Kovalenko, I.F. Kovalenko, O.I. Gordiyenko, E.O. Gordiyenko // Journal of Adhesion Science and Technology. – 2015. – V.29, №10. – P.1039-1045.

7. Анікєєва М.О. Вплив катіонів Ca2+ і Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитів і лактобактерій S. thermophilus та їх адгезійну взаємодію / М.О. Анікєєва, С.Л. Розанова, С.Є. Коваленко, О.І. Гордієнко, Є.О. Гордієнко // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – №1. – С.159–165. / Anikieieva M.O. Vplyv kationiv Ca2+ i Mg2+ na poverkhnevyy zaryad erytrotsytiv i laktobakteriy S. thermophilus ta yikh adheziynu vzayemodiyu / M.O. Anikieieva, S.L. Rozanova, S.Ye. Kovalenko, O.I. Gordiyenko, E.O. Gordiyenko // Dopovidi Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. – 2015. – #1. – S.159–165.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гордієнко, О., Баранник, М., & Гордієнко, Є. (1). Роль електростатичних взаємодій у адгезії Streptococcus thermophilus на еритроцитах людини в середовищах з різною концентрацією 2:1 електроліту. Біофізичний вісник, 1(33), 38-47. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/4333
Розділ
Біофізика клітини