РЕЄСТРАЦІЯ БІОМОЛЕКУЛ МАЛИХ РОЗМІРІВ МЕТОДОМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ

  • В. І. Чегель Інститут фізики напівпровідників Національної Академії Наук, 252650 Київ-28, пр.Науки, 45
  • С. О. Пілецький Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук, 252143, Київ, пр. Заболотного, 150.
  • О. В. Пілецька Інститут молекулярної біології та генетики Національної Академії Наук, 252143, Київ, пр. Заболотного, 150.

Анотація

Показана можливість використання поверхневого плазмонного резонансу (ППР) для реєстрації органічних молекул з малою молекулярною масою  (~200 дальтон) на прикладі гербіцидів атразину та метрибузину. ППР-реєстрація вказаних гербіцидів базується на використанні рослинного білку D1, який є природним рецептором для гербіцидів, що інгібірують процес біосинтезу. Чутливість, що досягнута для двох запропонованих вимірювальних схем, сягає 100 нг/мл та 0.1 нг/мл, відповідно. Описуються особливості методики та технології, що пов'язані з реєстрацією органічних молекул з малою молекулярною масою та використанням ППР.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гербіциди, поверхневий плазмонний резонанс, біосенсор.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. S. Lofas et al. Bioanalysis with surface plasmon resonance. (1991). Sens.& Act.B, B5, 113-121.

2. E. P. Fuerst, Interactions of Herbicides with Photosynthetic Electron Transport. (1991). Weed Science, 39, 458-464.

3. Н. Л. Дмитрук, В.Г.Литовченко, В. Л. Стрижевский. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках. Киев, Наукова думка, 1989.

4. Е. Kretschmann, Die Bestimung optisher Konstanten von Metallen durch Anregung von Oberflachenplasmachwingungen. (1971). Phys., 241, 313-314.

5. E. V. Piletskaya, S. A. Piietsky, N. F. Lavrik. The estimation of the photosynthesis-inhibiting herbicides concentration with thylakoid membranes and their compounds. (1997). Biochemistry and physiology of cultivated plants, 29, 234-240.

6. R. Jockers, F. F. Bier and R. D. Schmid Specific binding of photosynthetic reaction centers to herbicide -modified grating couplers. (1993). Analytica Chimica Acta 280, 53-59.

7. Shirshov Yu.M., Chegel V.I., Subbota Yu.V., Matsas E.P., Kostioukevich E.V, Rachcov A.E. R.Merker. Biosensors, based on SPR and optimization of their working parameters. SPIE Proceeding of 5th Int. Workshop on Electronic Properties of Metal/Nonmetal Microsystems (EPMS'95), Poland, Polanica Zdroj, 11-14 Sept., 1995, vol. 2780, pp.257-260.

8. M. Malmsten. Ellipsometry studies of protein layers adsorbed at hydrophobic surfaces. (1994). J. Coll. Int. Sci., 166, 333-342.
Цитовано
Як цитувати
Чегель, В. І., Пілецький, С. О., & Пілецька, О. В. (1). РЕЄСТРАЦІЯ БІОМОЛЕКУЛ МАЛИХ РОЗМІРІВ МЕТОДОМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ. Біофізичний вісник, 1(3). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2723
Розділ
Молекулярна біофізика