Вплив імпульсних магнітних полів наднизьких частот на Н2О2- та Fe2+-індуковане вільнорадикальне окиснення ліпідів в ліпосомальних суспензіях

  • В. С. Мартинюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033 https://orcid.org/0000-0002-5311-3565
  • Ю. В. Цейслєр Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033 https://orcid.org/0000-0001-7689-9620
Ключові слова: вільнорадикальне окиснення ліпідів, імпульсне магнітне поле, хемілюмінесценція, фосфоліпіди, ліпосомальні суспензії

Анотація

Актуальність. Тривалий час в експериментальній біології і медицині приділяється особлива увага вільнорадикальним процесам за участю активних форм кисню. В електромагнітній біології інтерес до вільнорадикального окиснення в біологічних мембранах значно підвищився завдяки відкриттю спінових механізмів дії магнітних полів на вільнорадикальні процеси. На даний час саме ці механізми розглядають в якості ключових у процесах магніторецепції в живих організмах. Ліпосоми, як найпростіші моделі біологічних мембран, часто використовують для вивчення первинних механізмів дії факторів різної природи на структурно-функціональні властивості клітинних мембран. Однак вплив магнітних полів наднизьких частот, що мають певне екологічне значення, на вільнорадикальне окиснення в ліпосомальних суспензіях вивчено недостатньо.

Мета роботи: з’ясування особливостей впливу імпульсних магнітних полів (ІМП) наднизьких частот на Н2О2- і Fe2+-індуковане перекисне окиснення природних фосфоліпідів у ліпосомальних суспензіях.

Матеріали і методи. В роботі використовували ліпосомальні суспензії у фосфатному буфері рН=7,4. Згідно даним літератури і власних результатів по світлорозсіюванню середній діаметр ліпосом був біля 500 Å. Надслабке світіння ліпосомальних суспензій реєстрували за допомогою приладу, який працював в режимі рахунку окремих квантів світла. Він складався з світлоізолюючого кюветного блоку, де розміщували дослідні зразки, а також датчика температури та соленоїда, за допомогою якого створювали ІМП. Оптичний контакт зразків з фотоелектронним помножувачем здійснювали за допомогою світловоду. Реєструюча система складалася з широкосмугового детектору світла — ФЕП-130, який знаходився при температурі ‑20°С. Для відокремлення корисного сигналу, що відповідав реєстрації окремих квантів світла хемілюмінесценції, використовували аналізатор імпульсів АІ-256. Напруження на ФЕП подавали в діапазоні вольтамперних характеристик ФЕП, в якому випадкові флуктуації напруги мінімально впливали на вимірювання корисного сигналу. Кількість квантів світла, яку реєстрували за певні інтервали часу, характеризувала загальну інтенсивність процесу вільнорадикального окиснення ліпідів у досліджуваних зразках. Імпульсне магнітне поле створювали за допомогою соленоїдної котушки, розташованої в кюветній частині. ІМП створювали за допомогою серійного генератора Г6-28. Імпульси магнітного поля були прямокутної форми зі змінною полярністю за один період коливань. Індукцію ІМП контролювали мікротесламетром Г-79. Вибір серії наднизьких частот (5‑80 Гц) і індукції (5–500 мкТл) ІМП був обумовлений їх екологічною і фізіологічною значущістю.

Результати. ІМП різних частот з індукцією 5 і 50 мкТл не впливало (р>0,05) на Н2О2- і Fe2+-індуковане окиснення ліпідів в ліпосомальних суспензіях. Статистично значущі зміни (р<0,05) були зареєстровані тільки при експозиції ліпосомальних суспензій у ІМП з індукцією 500 мкТл. Встановлено, що дія ІМП частотою 8 Гц 500 мкТл достовірно пригнічувала Н2О2-індукований і підсилювала Fe2+-індукований сплеск хемілюмінесценції. Цей ефект пов'язаний з пригніченням розпаду і накопиченням гідроперекисів фосфоліпідів, які у присутності іонів Fe2+ розпадаються і рекомбінують, що супроводжується більш потужною хемілюмінесценцією. Дослідження залежності динаміки інтенсивності хемілюмінесценції від частоти ІМП свідчить про наявність певної залежності ефектів у діапазоні до 30 Гц. При цьому інгібуючий вплив ІМП на Н2О2-індуковану фазу окиснення не завжди супроводжується достовірним підвищенням амплітуди Fe2+-залежного спалаху хемілюмінесценції, що свідчить про загальний інгібуючий вплив ІМП на окремих наднизьких частотах.

Висновки. ІМП наднизьких частот достовірно впливає на вільнорадикальне окиснення в ліпосомальних суспензіях тільки при індукціях, які перевищують декілька сотень мікротесла. Це вказує на те, що в умовах вибраної мембранної моделі вплив ІМП на вільнорадикальні процеси реалізується переважно через спінові взаємодії, які визначають рекомбінацію вільних радикалів. Зниження індукції на один-два порядки, а також збільшення частоти ІМП вище 50 Гц призводить до зниження ефективності впливу цього фізичного фактору на інтенсивність вільнорадикального окиснення ліпідів в ліпосомальних суспензіях. Найбільш чутливою ланкою до впливу ІМП є Н2О2-індуковане вільнорадикальне окиснення ліпідів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Vladimirov YA, Archakov AI. Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskih membranah [Lipid peroxidation in biological membranes]. Moscow: Nauka; 1972. 250 р. (in Russian)

Dickinson BC, Chang CJ. Chemistry and biology of reactive oxygen species in signaling or stress responses. Nat Chem Biol. 2011;7(8):504–11. https://doi.org/10.1038/nchembio.607

Checa J, Aran JM. Reactive Oxygen Species: Drivers of Physiological and Pathological Processes. J Inflamm Res. 2020;13:1057–73. https://doi.org/10.2147/JIR.S275595

Lipid Peroxides in Biology and Medicine. Kunio Yagi, editor. Academic Press; 1982. 364 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-768050-7.X5001-X

Yoshida Y, Umeno A, Shichiri M. Lipid peroxidation biomarkers for evaluating oxidative stress and assessing antioxidant capacity in vivo. J Clin Biochem Nutr. 2013;52(1):9–16. https://doi.org/10.3164/jcbn.12-112

Voeikov VL. Fundamental role of water in bioenergetics. In: Beloussov LV, Voeikov VL, Martynyuk VS, editors. Biophotonic and Coherent Systens in Biology. NY: Springer; 2007. p. 89–104. https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-28417-0

Tarusov BN, Ivanov II, Petrusevich YuM. Sverhslaboe svechenie biologicheskih system [Extremely low luminescence of biological systems]. Moscow: MGU; 1967. 69 p. (in Russian)

Vasil’ev RF. Hemiluminescentsiya rastvorov [The сhemiluminescence of solutions]. Uspekhi fizicheskih nauk [Successes of Physical Sciences]. 1966;89(34):409–36. (in Russian)

Zhuravlev AI. Spontannaya biohemiluminescetsiya zhivotnyh tkanej [Spontaneous biochemiluminescence of animal tissues]. In: Biochemiluminescence. Moscow: Nauka; 1983. p. 3–30. (in Russian)

Buchachenko AL, Sagdeev RZ, Salikhov KM. Magnitnye i spinovye effekty v biologicheskih sistemah [Magnetic and spin effects in biological systems]. Novosibirsk: Nauka; 1978. 294 p. (in Russian)

Sagdeev RZ, Salikhov RV, Molin YuN. Vliyanie magnitnogo polya na processy s uchastiem radikalov i tripletnyh molekul v rastvorah [Influence of magnetic field on processes with radicals and triplet molecules in solutions]. Uspekhi himii [Advances in chemistry]. 1977;46(4):569–601. (in Russian)

Rodgers CT, Hore PJ. Chemical magnetoreception in birds: The radical pair mechanism. Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106(2):353–60. https://doi.org/10.1073/pnas.0711968106

Wong SY, Wei Y, Mouritsen H, Solov’yov IA, Hore PJ. Cryptochrome magnetoreception: four tryptophans could be better than three. J R Soc Interface. 2021;18:20210601. https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0601

Aristarkhov VM, Klimenko LL, Deev AI, Ivanekha VV. Vliyanie postoyannogo magnitnogo polya na processy perekisnogo okisleniya lipidov v membranah [Influence of static magnetic field on processes of lipid peroxidation in membranes]. Biofizika [Biophysics]. 1983;28(5):800–6. (in Russian)

Ramundo-Orlando A, Mattia F, Palombo A, D'Inzeo G. Effect of low frequency, low amplitude magnetic fields on the permeability of cationic liposomes entrapping carbonic anhydrase: II. No evidence for surface enzyme involvement. Bioelectromagnetics. 2000;21(7):499–507. https://doi.org/10.1002/1521-186X(200010)21:7<499::AID-BEM3>3.0.CO;2-9

Rosen AD. Mechanism of action of moderate-intensity static magnetic fields on biological systems. Cell Biochem Biophys. 2003;39:163–73. https://doi.org/10.1385/CBB:39:2:163

Kucherenko NE, Vasil’ev AN. Lipidy [Lipids]. Kyev: Vysshaya Shkola; 1985. 248 p. (in Russian)

Patil YP, Jadhav S. Novel methods for liposome preparation. Chem Phys Lipids. 2014;177:8–18. https://doi.org/10.1016/j.chemphyslip.2013.10.011

Tang L, Zhang Y, Qian Z, Shen X. The mechanism of Fe2+-initiated lipid peroxidation in liposomes: the dual function of ferrous ions, the roles of the pre-existing lipid peroxides and the lipid peroxyl radical. Biochem J. 2000;352(1):27–36. https://doi.org/10.1042/bj3520027

Marron MT, Goodman EM, Sharpe PT, Greenebaum B. Low frequency electric and magnetic fields have different effects on the cell surface. FEBS Letters. 1988;230(1–2):13–6. https://doi.org/10.1016/0014-5793(88)80631-8

Martynyuk VS, Panov DA Surfactant Properties of Natural Phospholipids in Media Treated with Extremely Low Frequency Magnetic Field. Biophysics. 2004;49(1):23–5.

Extremely low frequency fields. Geneva: World Health Organization; 2007. 519 p. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241572385

Valberg PA. Magnetic Fields: Possible Environmental Health Effects. Encyclopedia of Environmental Health. 2011;545–57. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52272-6.00207-5

Markov MS. Magnetic Field Therapy: A Review. Electromagn Biol Med. 2007 Jan;26(1):1–23. http://doi.org/10.1080/15368370600925342

Paolucci T, Pezzi L, Centra AM, Giannandrea N, Bellomo RG, Saggini R. Electromagnetic Field Therapy: A Rehabilitative Perspective in the Management of Musculoskeletal Pain – A Systematic Review. J Pain Res. 2020;13:1385–400. http://doi.org/10.2147/JPR.S231778

Bezrukova AG, Rozenberg OA. Determination of the parameters of liposomes by the turbidity spectrum method. Bull Exp Biol Med. 1981;91(4):553–5. https://doi.org/10.1007/BF00836392

Опубліковано
2022-09-24
Цитовано
Як цитувати
Мартинюк, В. С., & Цейслєр, Ю. В. (2022). Вплив імпульсних магнітних полів наднизьких частот на Н2О2- та Fe2+-індуковане вільнорадикальне окиснення ліпідів в ліпосомальних суспензіях. Біофізичний вісник, (47), 40-50. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2022-47-04
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти