Зв'язування теофіліну з тимусною ДНК в присутності конкуруючих лигандів

  • E. L. Ermak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • E. B. Kruglova Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усикова НАН України
Ключові слова: теофілін, ДНК, спекгрофотометрія, конкурентне зв'язування, гетероасоціація, константи зв'язування

Анотація

Проведено спектрофотометрічне дослідження зв'язування теофіліну з тимусною ДНК в присутності забарвлених лігандів-міток. В якості  міток були обрані ліганди, що поглинають у видимій області спектра і взаємодіючі з ДНК з утворенням різних типів комплексів – актіноцінове похідне ActII і бромистий етидій. Показано, що теофілін утворює з зазначеними лігандами гетероассоціати. Константи зв'язування теофіліну з ActII ((943 ± 124 М-1) і бромистим етидієм (177 ± 36 М-1) значно вище, ніж у кофеїну в комплексах з тими ж лігандами. Дослідження конкурентного зв'язування теофіліну і лігандів-міток з тимусною  ДНК показало , що теофілін є конкурентом ActII 'і бромистого етидія за місця зв'язування на ДНК в основному в області низьких концентрацій ДНК, тобто коли в розчині присутня велика кількість вільних лігандів. В області великих концентрацій ДНК теофілін перешкоджає утворенню комплексів ActII і бромистого етидія з ДНК за типом інтеркаляції. За допомогою програм оптимізації спектрофотометричних концентраційних залежностей DALSCOMP і COMPHET отримані константа     (185 ± 20 М-1) і величина місця зв'язування (п = 1) теофіліну з ДНК. Показано, що константа зв'язування теофіліну з ДНК збігається в межах помилки з константою зв'язування кофеїну з ДНК  (190 ± 15 М-1). На підставі проведених досліджень робиться висновок про більшу активність теофіліну в  порівнянні з кофеїном як перехоплювача плоских ароматичних молекул лігандів в розчині, що необхідно враховувати при спільному використанні цих лікарських сполук в медицині та біології.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

E. L. Ermak, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 пл. Свободи, 4, 61077, г. Харків, Україна

E. B. Kruglova, Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усикова НАН України

 вул. Ак. Проскури,12, 61085, м, Харків,Україна

e_ermak@ire.kharkov.ua

Посилання

Graham D.M. Caffeine-its identity, dietary sources, intake and

biological effects // Nutr Rev. 1978;36(4):97-102.

Williams JF, Lowitt S, Poison JB, Szentivanyi A. Pharmacological and

biochemical activities of some monomethy I xanthine and methyluric

acid derivatives of theophylline and caffeine. Biochem. Pharmacol.

;27( 11): 1545-50.

Piosik J., Gwizdek-Wisniewska A., Ulanowska K., Ochocinski J., Czyz

A., Wegrzyn G. Methylxanthines (caffeine, pentoxifylline and

theophylline) decrease the mutagenic effect of daunomycin, doxorubicin

and mitoxantrone // Acta Biochimica Polonica Vol. 52 No. 4/2005,

-926.

Johnson IM, Kumar SG, Malathi R. De-intercalation of ethidium bromide

and acridine orange by xanthine derivatives and their modulatory

effect on anticancer agents: a study of DNA-directed toxicity

enlightened by time-correlated single-photon counting. // J Biomol

Struct Dyn. 2003 Apr;20(5):677-86.

Johnson I. M., Kumar S.G. B., Malathi R. RNA Binding Efficacy of

Theophylline, Theobromine and Caffeine // Journal of Biomolecular

Structure & Dynamics, V. 20, N. 5, (2003) 687-692.

Evstigneev, M. P., Rybakova, K. A., Davies, D. B. (2006). Complexation

of norfloxacin with DNA in the presence of caffeine. Biophysical

Chemistry 121 (2) 84-95.

Круглова Е.Б., Ермак Е.Л. Исследование конкурентного связывания двух

лигандов: актиноцинового антибиотика и кофеина с ДНК // Вестник

Харьковского университета. Биофизический вестник. - 2003.

-Вып.1(12)-С.64-69.

Круглова Е.Б., Ермак Е.Л. Конкурентное связывание двух лигандов:

актиноцинового производного и кофеина с полирибоцитидиловой кислотой в

разных конформационных состояниях // Вестник Харьковского

университета. Биофизический вестник. - 2004. - Вып. 1-2(14) - С.32-37.

Ермак Е.Л., Круглова Е.Б. Влияние конкурирующих лигандов разного типа

на связывание актиноцинового производного АсШ с ДНК // «Вестник

СевГГУ» (Физика и математика). - 2005. -Т.70-С. 118-126.

Глибин Е.Н., Овчинников Д.В., Плеханова Н.Г. Синтез аналогов

актиномицина// Ж. Орг. X. - 1997. - Т.ЗЗ. -В. 10.-С. 1573-1576.

Muller W., Crothers D.M. Interaction of heteroaromatic compounds with

nucleic acids. 1. The influence of heleroatoms and polarizability on

the base specificity of intercalating ligands//Eur.J.Biochem.-1975.-

V.54.- P.267-277.

Bresloff J.L., Crothers D.M. DNA-ethidium reaction kinetics:

demonstration of direct ligand transfer between DNA binding sites.

J.Mol.Biol. 1975. V.95. 103-123.

Круглова Е. Б., Малеев В. Я., Глибин Е. И., Веселков А. Н.

Спектрофотометрический анализ димеризации производных актиноцина с

разной длиной боковых цепей // В1сн. ХНУ. - Бюф13. В1сник -2002.-

(10). - С. 12-20.

Harley F.R., Burgess C, Alcock R.M. Solution equilibria Ellis Horwood.

360 P.

Nechipurenko Yu. D. Cooperative effects on binding of large ligands to

DNA. II. Contact cooperative interactions between bound ligand

molecules. Mol. Biol. 1984. V.18. 1066-1079.

Larsen R.W., Jasuja R., Hetzler R.K., Muraoka P.T., Andrada V.G.,

Jameson D.M. Spectroscopic and molecular modeling studies of caffeine

complexes with DNA intercalators. // Bioph. J. V. 70. 1996. 443-452.

Minasyan S.H., Tavadyan L.A., Antonyan A.P., Davtyan H.G., Parsadanyan

M.A., Vardevanyan P.O. Differential pulse voltammetric studies of

ethidium bromide binding to DNA // Bioelectrochemistry. (2006). V.68.

- 55.

Vardevanyan P.O., Antonyan A.P., Manukyan G.A., Karapetyan A.T. Study

of ethidium bromide interaction peculiarities with DNA. Experimental

and Molecular Medicine. 2001. V.33 (4). 205-208.

Benevides J.M., Thomas G.J. Jr. Local conformational changes induced

in B-DNA by ethidium intercalation. Biochemistry. 2005. V.44 (8).

-2999.

Yuzaki K., Hamaguchi H. Interaction-induced structural change of DNA

as studied 1064 nm near-infrared multichannel Raman spectroscopy. J.

Raman Spectroscopy. (2004). V.35 (12). 1013-1015.

Круглова Е.Б., Гладковская Н.А., Малеев В.Я. Использование метода

спектрофотометрического анализа для вычисления термодинамических

параметров связывания в системах актиноциновые производные - ДНК//

Биофизика. - 2005. - Г. 50. - В.2. - С. 253-264.

Опубліковано
2007-06-05
Цитовано
Як цитувати
Ermak, E. L., & Kruglova, E. B. (2007). Зв’язування теофіліну з тимусною ДНК в присутності конкуруючих лигандів. Біофізичний вісник, 2(19), 13-19. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17080
Розділ
Молекулярна біофізика