Спектральна поведінка амілоїд-специфічних барвників у білково-ліпідних системах. ІІ. Взаємодії Червоного Конго з гемоглобіном

  • O. K. Zakharenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • G. P. Gorbenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • M. V. Trusova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • A. V. Finashin Харківський національний університет імені Каразіна
Ключові слова: Конго-Червоний, гемоглобін, білково-барвникові комплекси

Анотація

Ряд так званих конформаційних захворювань, включаючи неврологічні розлади (хвороби Паркінсона, Альцгеймера та Хантінгтона), діабет II типу, губчасті енцефалопатії, системний амілоїдоз та ін., пов'язані з відкладенням в тканині високовпорядкованих агрегатів специфічних білків. Амілоїдні фібрили зазвичай виявляють за допомогою декількох методів, включаючи флуоресценцію Тіофлавіну Т, подвійне заломлення спектрофотометричного аналізу, Конго-Червоне (CR), електронну мікроскопію та ін. Однак застосування специфічних для амілоїду речовин, таких як CR, до виявлення амілоїдів може заважати здатності барвника асоціюватися  не тільки з фібрилярними структурами, але і з мономерними білковими видами. З огляду на ці міркування, це дослідження було спрямоване на вивчення взаємодії між CR та гемоглобіном (Hb), білком з добре охарактеризованою структурою та фізико-хімічними властивостями. Зв'язування CR з природним та денатуйованим Hb вивчали за допомогою техніки поглинаючої спектроскопії. Встановлено, що диференціальний спектр поглинання CR, асоційований з денатурованим білком, виявляє максимум, близький до того, що характерний для фібрилярних структур (545 нм), тим самим наводячи аргументи на користь   фібриляції Hb. Утворення комплексів CR з нативним Hb супроводжувалось довгохвильовим зсувом (-10 нм) максимумів поглинання, що свідчить про перенесення зонда в середовище нижчої полярності. На основі аналізу кристалічної структури Hb було визначено попереднє розташування CR у молекулі білка. Передбачалося, що найбільш вірогідним сайтом зв'язування барвника є гідрофобна порожнина між Lysl6 та Lys60, яка служить якорем для двох негативно заряджених CR сульфонових груп. Кількісні параметри комплексоутворення CR з нативним Hb - константою асоціації (Kb) та кількістю сайтів зв'язування («) - визначали, аналізуючи залежності змін поглинання барвника від різної концентрації білка. Наближення експериментальних залежностей за допомогою моделі зв’язування Ленгмюра дало значення Kh і n ca. 2,6 * 105 М "1 і 1,4, відповідно. Для термічно денатурованого Hb виявлено, що форма кривої зв'язування CR змінюється з Ленгмюроподібної на сигмоїдальну. Результати моделювання показали, що така поведінка кривої зв'язування характерна для переважної асоціації барвника з агрегованими  видами білка.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. K. Zakharenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

G. P. Gorbenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

M. V. Trusova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077

A. V. Finashin, Харківський національний університет імені Каразіна

 пл. Свободи, 4, Харків, 61077

Посилання

1. M.R. Nilsson //Methods. 2004. 34. P. 151-160.

2. M.R.H. Krebs, E.H.C. Bromley, A.M. Donald // J. Struct. Biol. 2005. 149. P. 30-37.

3. L.C. Serpell // Biochim. Biophys. Acta. 2000. V. 1502. P. 16-30.

4. O.S. Makin // Proc. Natl. Acad. Sci. 2005. V. 102. P. 315-320.

5. V. Uversky and A. Fink // Biochim. Biophys. Acta. 2004. V. 1698. P. 131-153.

6. D.B. Carter and K.C. Chou // Neurobiol. Aging. 1998. V. 19. P. 37-40.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Zakharenko, O. K., Gorbenko, G. P., Trusova, M. V., & Finashin, A. V. (2008). Спектральна поведінка амілоїд-специфічних барвників у білково-ліпідних системах. ІІ. Взаємодії Червоного Конго з гемоглобіном. Біофізичний вісник, 1(20), 37-40. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1572
Розділ
Біофізика клітини

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)