Порівняльні особливості будови цитоскелету фібробластів шкіри та легенів щурів різного віку

  • М. А. Гриценко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, masha.offshorebox@gmail.com
  • Н. І. Буланкіна Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, nibulanka@gmail.com
  • Т. C. Харченко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, tanyakh1606@gmail.com
  • Ю. Г. Кот Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, kot_jurij@inbox.ru
  • Є. Е. Перський Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна, evg.persky@gmail.com
Ключові слова: культура клітин, фібробласти шкіри та легенів, актини, тубулін, нексилін, вік

Анотація

Проведено порівняльний аналіз зміни інтенсивності експресії генів Аctb, Аctg1, Tubb1, Nexn і вмісту їх продуктів – маркерних білків цитоскелету – β- і γ-актину, тубуліну та нексиліну в культурах фібробластів легенів і шкіри щурів віком 0,5, 1, 3 і 24 місяців. Показано, що динаміка інтенсивності експресії досліджених генів і вмісту їх продуктів має як вікові, так і органні відмінності. В культурі фібробластів обох органів залежність рівня експресії генів актинів β і γ від віку тварин-донорів якісно подібна і являє собою криві з максимумами. Проте є вікові особливості – максимум експресії генів і вмісту актинів у культурі фібробластів легенів відповідає групі тварин-донорів віком 3 місяці, а у культурі фібробластів шкіри – 1 міс. Після досягнення максимумів обидва показники суттєво знижуються з подальшим віком тварин. Це зниження суттєвіше в культурі фібробластів шкіри. При цьому відношення рівня експресії та вмісту β- і γ-aктину у культурі фібробластів легенів не залежить від віку тварин. Виявлена різноспрямованість між змінами експресії генів тубуліну та нексиліну та їх вмістом у культурах клітин. Проте, в цілому, вікові зміни вмісту цих білків в культурах клітин з обох органів корелюють зі змінами вмісту актинів. Виявлені зміни експресії та вмісту досліджених маркерних білків цитоскелету свідчать про вікові та органні розбіжності функціональних властивостей фібробластів легенів і шкіри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Хайтлина С.Ю. Механизмы сегрегации изоформ актина в клетке // Цитология. – 2007. – Т.49, №5. – 348с. /Khaytlina S.Yu. Mekhanizmy segregatsii izoform aktina v kletke // Tsitologiya. – 2007. – T.49, №5. – 348s./

Chen X., Thibeault S.L. Characteristics of age-related changes in cultured human vocal fold fibroblasts // Laryngoscope. – 2008. – Vol.118 (9). – Р. 1700–1704.

Dugina V., Zwaenepoel I., Gabbiani G. et al. Beta and gamma-cytoplasmic actins display distinct distribution and functional diversity // Journal of Cell Science. – 2009. – Vol.122 (16). – Р. 2980–2988.

Fletcher D.A., Mullins R.D. Cell mechanics and the cytoskeleton // Nature. – 2010. – Vol.463 (7280). – Р. 485–492.

Glantz S.A. Primer of biostatistics. – McGraw-Hill, 2007. – P.298.

Gritsenko M.A., Kot K.V., Kot Yu.G. et al. A comparative study of the growth of primary cultured skin and lung fibroblasts from rats of different ages // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”. – 2014. – No. 1126, issue 22. – P. 158–163.

Khalili A.A., Ahmad M.R. A review of cell adhesion studies for biomedical and biological applications // Int. J. Mol. Sci. – 2015. – Vol.16 (8). – Р. 18149–18184.

Kondo H., Yonezawa Y. Changes in the migratory ability of human lung and skin fibroblasts during in vitro aging and in vivo cellular senescence // Mechanisms of Ageing and Development. – 1992. – Vol.63, issue 3. – P. 223–233.

Parsons J.T., Horwitz A.R., Schwartz M.A. Cell adhesion: integrating cytoskeletal dynamics and cellular tension // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. – 2010. – Vol.11 (9). – Р. 633–643.

Rodriguez O.C., Schaefer A.W., Mandato C.A. et al. Conserved microtubule-actin interactions in cell movement and morphogenesis // Nat. Cell. Biol. – 2003. – Vol.5 (7). – Р. 599–609.

Trepat X., Chen Z., Jacobson K. Cell migration // Compr. Physiol. – 2012. – Vol.2 (4). – Р. 2369–2392.
Як цитувати
Гриценко, М., Буланкіна, Н., Харченко, Т., Кот, Ю., & Перський, Є. (1). Порівняльні особливості будови цитоскелету фібробластів шкіри та легенів щурів різного віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 224-227. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-30
Розділ
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ